Vastgoed van goede kwaliteit

Onderhoud en beheer

 
“We stellen hoge eisen aan onze aannemers als het gaat om het gebruik van materialen.”

Goed beheer is belangrijk. In ons beheer nemen we direct verbeteringen en aanpassingen mee op het gebied van energiebesparing, veiligheid en toegankelijkheid.

Vier soorten onderhoud

We onderscheiden vier soorten onderhoud. Het planmatig onderhoud kent een cyclus. Zo kunnen wij preventief onderhoud plegen voordat er problemen ontstaan. Daarnaast doen wij onderhoud aan woningen waarvan de huur is opgezegd. Wij maken de woning geschikt voor een nieuwe huurder. Waar nodig verbeteren wij de woning. Natuurlijk voeren wij ook reparaties uit in woningen. 

De kosten

Soort 2016
(x € 1.000)
2015
(x € 1.000)
Contractonderhoud 10.211 9.875
Mutatieonderhoud 13.627 12.510
Planmatig onderhoud 34.912 33.039
 Reparaties 20.593 22.166 
 Toegerekende organisatiekosten aan onderhoud (overhead) 18.242 16.926 
Totaal 97.585 94.516

Meten is weten

Meer dan 80% van het gemeten vastgoed staat er goed tot uitstekend voor.

Elke drie jaar wordt de conditie van ons vastgoed gemeten volgens de norm NEN 2767. Elk jaar meten wij de conditie van een derde van de gebouwen. We hebben inmiddels al ons vastgoed gemeten. De belangrijkste onderdelen van een gebouw dat onderhoud nodig heeft worden doorgelicht. En op basis van de uitslag wordt het meerjarenonderhoudsplan bepaald. Uit de conditiemeting blijkt dat het vastgoed er goed voor staat. Meer dan 80% van het gemeten vastgoed staat er goed tot uitstekend voor. In 2016 zijn we begonnen met het meten van de conditie in de woning bij elementen die te maken hebben met de veiligheid in de woning.

  

Duurzaam onderhoud

Op het gebied van milieu is veel winst te behalen. We gebruiken alleen milieuvriendelijke verf en bij voorkeur duurzaam ontwikkeld Europees hout. We stellen eisen aan onze aannemers als het gaat om het gebruik van materialen. Maar ook aan hoe ze met het gebruik van water, energie en hun bouwomgeving omgaan. Bij vervanging brengen wij HR++ glas aan.

Veilig wonenWe geven demonstraties over hoe inbrekers sloten openen.

Wij willen dat onze huurders veilig kunnen wonen. Beveiliging volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen helpt daarbij. Ook goede voorlichting helpt. Samen met politie en gemeente organiseren wij daarom preventiebijeenkomsten. De politie geeft daar tips en adviezen om woninginbraak te voorkomen. En wij vertellen over diverse sluitmogelijkheden. Ook geven we demonstraties. We laten bijvoorbeeld zien hoe eenvoudig het kan zijn voor inbrekers om sloten te openen. Een erkend leverancier van hang- en sluitwerk geeft uitleg bij verschillende producten. Ook delen wij op de Politie Academie in Amsterdam onze kennis met agenten in opleiding.

Werken aan de klanttevredenheid

Wij omarmden de werkmethoden van het LEAN werken. De processen worden doorgelicht. Overbodige handelingen, die niet bijdragen tot de klantwens, halen we uit het proces. De reparatieverzoeken worden daardoor sneller verholpen.