Vastgoed van goede kwaliteit

Bijzondere woningen

 
“Wij werken voortdurend aan het toegankelijk maken van onze woningen.”

Iedereen moet bij ons terecht kunnen. Ook diegenen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Het hoort bij onze maatschappelijke taak om ook woningen aan te bieden voor deze mensen. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking. Of ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn.  En dat wij ervoor zorgen dat we voldoende bijzondere woningen aanbieden om aan de vraag van deze groep te voldoen. We verbeterden de toegankelijkheid van 818 woningen in 11 gebouwen.

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken voortdurend aan het toegankelijk maken van onze woningen. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in woningen en gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Ook bij renovatie letten wij op de verbetering van de toegankelijkheid. Zo verbeterden we de toegankelijkheid van 818 woningen in 11 gebouwen.

Maatwerk aanpassingen

Kleine aanpassingen zorgen er al voor dat mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven. Op onze website staan 27 soorten aanpassingen met een pictogram en uitleg. Bij elke aanpassing staat of huurders hiervoor bij ons terecht kunnen of bijvoorbeeld bij de gemeente. Het merendeel van de aanpassingen moet de huurder zelf betalen. Aanpassingen die niet gebruikelijk zijn, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten voeren de Wmo uit. De uitvoering kan per gemeente verschillen. De gemeente bepaalt dan ook of er een eigen bijdrage moet worden betaald en hoe hoog die bijdrage is. Als de aanpassingen eenvoudig zijn en de materialen makkelijk bij bouwmarkten te verkrijgen zijn, vergoedt de gemeente dit meestal niet.