Over ons

De ondernemingsraad

 
“OR-vacatures snel ingevuld: medezeggenschap leeft bij Eigen Haard.”

In 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Verplaatsen afdelingen ICT en projectsupport
  • Verzuimcijfers
  • Klokkenluidersregeling
  • Uitbreiding gebruik C-track (GPS volgsysteem) bij Vastgoedbeheer
  • Bedrijfskleding
  • Evaluatie nieuwe managementstructuur
  • Financiële rapportages
  • Toenemende werkdruk op een bepaalde afdeling
  • Herpositionering van de divisie Zakelijke Markten

Overleg

We komen elke maand bij elkaar voor overleg. Daarnaast is er elke twee maanden een overlegvergadering met het bestuur en de HR manager. En we hebben

twee maal per jaar gesprekken met de Raad van Commissarissen en bestuurder. De OR laat zich regelmatig op hoofdlijnen informeren door de externe vertrouwenspersonen en onze verzuimspecialist. Daarnaast nemen OR-leden deel in een aantal bedrijfsbrede werk- en klankbordgroepen zoals het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), beoordelingsbeleid, huisvestingsconcept en parkeerbeleid. Ook vindt er een regulier overleg plaats met ondernemingsraden van andere grootstedelijke corporaties. Tijdens een OR-cursus in november werd er ingegaan op de rol en verantwoordelijkheden van de OR op het gebied van ARBO-zaken. 

Samenstelling

In 2016 verlieten Lucie Dorr, Lex Woltz en Maartje Steen Eigen Haard en dus ook de OR. David Michielen, Jeroen Ohlenbusch en Martine van Gerven kwamen de OR - na een wervingsactie - versterken. Jeroen Ohlenbusch vervult de rol van voorzitter.

Functie Naam      Bedrijfsonderdeel
Voorzitter(s)

Maartje Steen 

Jeroen Ohlenbusch

Staf
Tom Jurgens Staf
Secretaris Peter Sievers Wonen
 Penningmeester Eelco Duwel Finance & Control
 Leden Lucie Dorr Wonen
   Peter Visser Ontwikkeling
   Wieteke Maatjes Zakelijke Markten
  Thomas Damhaar Vastgoed
   Ingeborg Couvée   Wonen 
   Frank Groenewold  Vastgoed
   Lex Woltz (vertrokken)  Staf
   Martine van Gerven  Zakelijke Markten
   David Michielen  Wonen
 Ambtelijk secretaris Sonja Dubbeldam  (geen OR-lid)