Over ons

Als werkgever

 
“Het is nodig eigentijdse dienstverlening aan onze klanten te blijven bieden. ”

Als werkgever zien wij graag dat onze collega’s zich thuis voelen op het werk. Zo kunnen zij zich optimaal inzetten voor onze huurders, relaties en hun collega’s. Vandaag en morgen. We vragen onze medewerkers - vanuit hun persoonlijke toekomstperspectief op werk - in zichzelf te blijven investeren. Wij zorgen natuurlijk voor een professionele en prettige werkomgeving.

Wendbare organisatie

We zijn een organisatie in verandering. We activeren en stimuleren de beweging, aanpassing en wendbaarheid van en voor onze medewerkers en onze organisatie continu. Daardoor benutten we onze capaciteiten beter en doen we een beroep op onze leergierigheid en aanpassingsvermogen. We leren van onze klanten, delen kennis snel en makkelijk en laten ons inspireren door de beste en slimste partners waar we mee samenwerken.

Duurzame inzetbaarheid

Vanuit een aantal Amsterdamse corporaties is het Loopbaanoriëntatiecentrum (LOC) opgestart. Inmiddels weet een aantal collega’s het LOC te vinden. Zo investeren ze in In 2016 zijn 32 medewerkers doorgestroomd. hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en blijven van toegevoegde waarde op hun werk en op de arbeidsmarkt. Collega’s worden hierbij gefaciliteerd door een aantal aangeboden programma’s vanuit de Corporatie Academie, het inzetten van persoonlijk loopbaanbudget en  leiderschap-, opleiding- en mobiliteitsprogramma’s. Net als in 2015 zijn 32 medewerkers doorgestroomd naar andere functies binnen onze organisatie.

In het voorjaar 2016 organiseerden een aantal Amsterdamse woningcorporaties voor de eerste keer De Proeverij van de toekomst. Dit evenement staat in het teken van de loopbaan van al hun medewerkers. Door het succes is deze dag in 2017 opnieuw georganiseerd.


Preventie en Vitaliteit

In 2016 zijn alle Risico-inventarisaties en evaluaties (RIE’s) uitgevoerd. Alle uitkomsten zijn uitgewerkt in plannen die in 2016 – 2017 concreet worden uitgevoerd. Dit is een belangrijk fundament om in een gezonde en veilige werkomgeving te blijven investeren en deze te borgen. Daarom is het goed dat hier een groot aantal collega’s bij betrokken is.  Wij vragen en bieden veel als werkgever en kijken terug op 2016 waarin collega's in zichzelf en in hun omgeving hebben geïnvesteerd en daartoe ook ontwikkelingsruimte hebben genoten.  Eigen regie door de medewerkers en hun leidinggevenden vinden wij als werkgever ook in ons verzuimmanagement belangrijk. In 2016 liep voor het tweede jaar op rij het totale verzuim iets op (van 5,4% in 2015 tot 5,5% in 2016). Met name het langdurig verzuim is hoog en in de loop van dit jaar verder toegenomen. De verzuimfrequentie bleef binnen de norm. We zetten in op een adequate begeleiding van uitgevallen collega’s en daarnaast op het voorkomen van uitval door ziekte. Wij vragen en bieden veel als werkgever. En kijken terug op 2016 waarin collega’s in zichzelf en in hun omgeving en werkprocessen investeerden en daarvoor ook ontwikkelingsruimte kregen. Deze lijn zetten we in vertrouwen in 2017 door.