Wij ...

verhuren woningen speciaal voor mensen met lagere inkomens in de regio Amsterdam.

zijn een wooncorporatie

Wonen gaat verder dan een eigen huis. Het is ook een vorm van samenleven. Samen met bewoners en partners zoeken we naar passende antwoorden op verschillende woonwensen. Daar hoort een goede, op de klant afgestemde, dienstverlening bij.

zijn een maatschappelijk ondernemer

We werken met maatschappelijk kapitaal en zetten dit zorgvuldig in, voor nu en de toekomst. Bij alles wat we doen zoeken we de balans tussen sociale, milieu en financiële belangen.

bouwen aan duurzame relaties

We werken duurzaam en richten ons op duurzame relaties. We kiezen partners die aansluiten bij onze visie en werken met hen samen om die te realiseren.

laten ons inspireren door anderen

De samenleving vraagt om coproductie en participatie. Met onder andere huurders, huurdersorganisaties en gemeenten bepalen we onze strategie en ons beleid. We hebben een open houding naar nieuwe ontwikkelingen en benutten de kansen. Zo maken we de juiste keuzes en doen we de juiste dingen.

maken duidelijke afspraken met onze belanghebbenden

We weten wat onze belanghebbenden willen en wat ze van ons verwachten. We zijn duidelijk in wat wij willen en wat we te bieden hebben. We maken duidelijke afspraken en zijn transparant.