Wij verhuren

Middensegment

 
“Wij geven voorrang aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten.”

Een wijk heeft er baat bij als er een goede verdeling is in het woonaanbod.Voor woningzoekenden met een inkomen tot € 50.000 per jaar is het lastig om in ons werkgebied een betaalbare woning te vinden. De aantrekkingskracht van ons werkgebied is groot. En wonen is hier duur. Daarom bieden wij middensegment huurwoningen. Voor mensen die willen doorstromen vanuit een sociale huurwoning. Of voor woningzoekenden aan wie de markt geen betaalbaar alternatief biedt. Een wijk heeft er baat bij als er een goede verdeling is in het woonaanbod. Daarom verhuren wij vooral vrije sector huurwoningen met een huur tot € 1.000, met een focus op woningen met een huur onder € 850. 

De Woningwet 

De nieuwe Woningwet beperkt ons om woningen in het middensegment te verhuren. De bedoeling is dit voornamelijk over te laten aan de markt. Wij kozen ervoor - vooruitlopend op de wet - minder én alleen betaalbare vrije sector huur te verhuren. Sinds 2016 verhuren wij vrijwel alleen vrije sector huurwoningen tot € 1.000. Wij wijzen onze woningen tot € 860 toe aan woningzoekenden met een inkomen tot € 43.000. En woningen tot € 1.000 aan mensen met een inkomen tot € 50.000. Zo bieden wij een betaalbaar alternatief voor deze doelgroep. En proberen we hiermee de doorstroming uit de sociale huur te bevorderen. Want we geven huurders van een sociale huurwoning voorrang op onze vrij sector huurwoningen. Zo komen de sociale huurwoningen weer beschikbaar voor diegenen die dat het hardst nodig hebben. In 2016 konden we ruim 47% van de vrijgekomen middensegment huurwoningen verhuren aan doorstromers.

De cijfers

In 2016 sloten wij 731 huurcontracten af. We stuurden intensief op efficiency in onze processen. Hierdoor is de leegstand - en daarmee de huurderving - meer dan gehalveerd.

2016 2015
Netto huuromzet € 38 miljoen € 32 miljoen
Aantal eenheden 3.627 3.302
Huurderving 2,4% 5,2%
% van het totaal aantal woningen 6,6% 5,4%