Onze huurders

Huurschuld

 
“Huisuitzetting is een uiterste maatregel, die wij liever niet gebruiken.”

Wij zijn erg actief als er een huurachterstand ontstaat. We willen niet dat onze huurders in de problemen komen. Daarom zijn wij erg actief als er een huurachterstand ontstaat. We handhaven streng om problemen te voorkomen, werken met verschillende partijen door het vroeg signaleren van problemen en bieden ook de helpende hand als een huurder er zelf niet meer uit komt.

​Huurschulden voorkomen

We benaderen huurders met een achterstand in een vroeg stadium om te voorkomen dat de schuld verder oploopt. We zetten verschillende middelen in: SMS, herinneringen, betaalmails, telefonisch contact, een belcomputer en onze buitendienst. De huurachterstand moet te overzien blijven en niet overgaan in een problematische schuld. Zo blijft een oplossing binnen bereik. En blijven de kosten voor de huurder zo laag mogelijk.

Persoonlijk drama

Niemand is er bij gebaat als een huurder zijn woning verliest vanwege een huurachterstand. Huisuitzetting is een uiterste maatregel, die wij liever niet gebruiken. Het druist in tegen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is voor de huurder een persoonlijk drama. Daar zijn we ons goed van bewust. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat huurders hun woning verliezen.

Hulp bij betalingsachterstand

Zodra een huurachterstand ontstaat, bieden wij hulp. Hierin werken wij samen met gemeenten en hulpverleners. Zo werken wij met Vroeg Eropaf. We melden huurders - met een huurachterstand van twee maanden - aan bij de gemeente. Hulpverleners zoeken contact met de bewoners om de - vaak meervoudige - problemen te bespreken. Vroeg Eropaf startte in Amsterdam. Op ons eigen initiatief hebben we convenanten of samenwerkingsafspraken voor vroeg signalering gerealiseerd in alle gemeenten buiten Amsterdam. Hierdoor is voor bijna al onze klanten Vroeg Eropaf beschikbaar.

In 2016 sloten we ons in Amsterdam aan bij het project ‘Geregelde betaling, voorkomen woningontruimingen’. Het project richt zich op het ontlasten van de (financiële) zorgen van huurders. Bijstandsgerechtigde huurders met twee maanden betalingsachterstand melden wij aan bij de gemeente Amsterdam. De huurders worden opgeroepen voor een gesprek met de klantmanager van de gemeente. Er volgt een hulp- en dienstverleningsaanbod dat er op gericht is dat onze huurder de touwtjes langzaam zelf weer in handen krijgt. In de tussentijd wordt de huur automatisch ingehouden op de uitkering om er voor te zorgen dat de huurschuld niet verder oploopt.

De cijfers

We werken hard aan ons debiteurenbeheer. En het werkt! Door onze intensieve aanpak daalde de totale huurachterstand van 2,6% in 2015 naar 2,3% in 2016. En daalde het aantal huurders met een huurachterstand met 559. Dit kunnen bestaande en vertrokken huurders zijn. In 2016 moesten we bij 478 huurders een ontruiming aanzeggen. In 74 gevallen kwam het daadwerkelijk tot een ontruiming. Gelukkig weer een derde minder dan vorig jaar. Hoewel ons er alles aan gelegen is dat onze huurders hun huis niet kwijt raken door schulden, was er bij een derde van de ontruimingen ook sprake van een wietplantage, onderhuur of overlast. In dat geval doen wij geen inspanning om ontruiming te voorkomen.

Schuldig: Aandacht voor een maatschappelijk probleem

Op maandag 14 november startte de uitzending van de zesdelige docuserie ‘schuldig’. Het verhaal speelt zich af in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Wij verhuren hier veel woningen. En een flink aantal bewoners heeft er schulden. Ook onze huurders. Lees meer in de column van Mieke van den BergWe werkten mee aan de documentaire, omdat wij vinden dat er aandacht moet zijn voor dit maatschappelijke probleem. En aandacht heeft het gekregen. De makers zijn zelfs uitgeroepen tot journalist van het jaar 2016. De serie maakte niet alleen het maatschappelijke probleem van schulden zichtbaar. Vervolgens vond ook het debat plaats. Tussen de betrokken partijen, in de politiek én de maatschappij. Deze serie was een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Nu zijn we in het stadium dat deze gesprekken moeten worden omgezet in concrete daden en projecten.