Onze huurders

Bijzondere doelgroepen

 
“Een tijdelijk jongerencontract voor vijf jaar werd wettelijk mogelijk.”

Sommige doelgroepen hebben extra aandacht nodig als het om wonen gaat. Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor deze mensen. Met de gemeenten bepalen wij hoeveel woningen wij aanbieden voor specifieke groepen mensen.

Wonen onder begeleiding

Soms hebben mensen begeleiding nodig. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, (ex-) verslaafden, mensen met een psychiatrische achtergrond en andere mensen in nood. Met de gemeenten stemmen we af hoeveel woningen wij per jaar voor deze groepen beschikbaar stellen. Wij verhuren deze woningen over het algemeen eerst aan een instelling als Cordaan, HVO-Querido of het Leger des Heils. De gemeente zorgt ervoor dat een instelling de bewoner begeleidt. Als de bewoner heeft laten zien zelfstandig te kunnen wonen, is een eigen huurcontract mogelijk.

We sluiten ook speciale jongerencontracten af. Jongeren

Een deel van onze woningen bestemmen wij speciaal voor jongeren. Medio 2016 is een tijdelijk jongerencontract voor de duur van vijf jaar wettelijk mogelijk geworden. Dit jongerencontract mag worden aangegaan met huurders tot en met 27 jaar. In 2016 hebben wij daarom onze voorraad jongerenwoningen uitgebreid en verdeeld in twee categorieën: tot 23 jaar en van 23 tot 28 jaar. In de meeste gemeenten sluiten we een speciaal jongerencontract af. De lopende jongerencontracten die voor medio 2016 zijn afgesloten en waarvan het bereiken van de leeftijd van 26 jaar het huureinde bepaalde, zijn omgezet in een vijfjarencontract. Zo houden we de woning beschikbaar voor een andere jongere. De inschrijfduur van de jongeren loopt tijdens het wonen door, waardoor het mogelijk wordt een andere woning te gaan huren. Het blijkt dat de meeste jongeren die met ons een jongerencontract hebben afgesloten op tijd een andere woning vinden.

Senioren

Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat betekent dat woningen hiervoor geschikt moeten zijn. Woningen zonder treden en drempels zijn bij uitstek geschikt voor ouderen. Wij bieden deze woningen vooral aan senioren aan. Sommige ouderen hebben behoefte aan meer bescherming. Voor hen zijn er aangepaste woningen.

De cijfers

 Doelgroep 2016  2015 
 Begeleid wonen 637  577 
 Jongeren tot 23 jaar 1.577  1.603 
 Jongeren tot 28 jaar 1.613  278 
 Ouderen (0-treden woningen)  10.848 10.818