Onze huurders

 
Onze huurders

Wij zijn er vooral voor mensen met een inkomen dat te laag is om een woning te kopen of te huren in het de vrije sector.

We zijn er vooral voor mensen met een inkomen dat te laag is om in ons werkgebied een woning te kopen of te huren in de vrije sector. Onze prioriteit ligt bij woningzoekenden met een inkomen onder € 35.739, maar in Amsterdam en Amstelveen kunnen ook gezinnen met een inkomen onder € 50.000 op ‘de markt’ niet of nauwelijks terecht voor een betaalbare woning. In de andere gemeenten in ons werkgebied geldt dat voor huishoudens met een inkomen tot € 43.000. Daarom zetten wij ons ook voor deze groep in. We hebben bijzondere aandacht voor die woningzoekenden met specifieke woonbehoeften of een zorgvraag. Over de huisvesting van deze bijzondere doelgroepen maken we lokaal afspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties.

We hebben ook aandacht voor woningzoekenden met specifieke behoeften. We bieden vooral sociale huurwoningen aan

Volgens de wet moeten wij 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen onder € 711 toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739. Wij gaan hierin een stap verder en bieden minimaal 90% van onze sociale woningen aan deze groep aan. Woningen onder de aftoppingsgrens zijn voor woningzoekenden met recht op huurtoeslag. De komende vijf jaar bieden we ook sociale huurwoningen aan, aan huishoudens met een inkomen tot € 39.874. De huur van deze woningen ligt tussen € 628,77 en € 711. De ruimte die de Woningwet 2015 hiervoor biedt, gebruiken we dan ook. Zo bieden we ook deze woningzoekenden een kans op een voor hen betaalbare woning. Dit is een tijdelijke regeling. Daarnaast hebben we 10% vrije beleidsruimte.

 

Maar ook betaalbare huurwoningen in het middensegment

Ruim 30% van onze huurders van een sociale woning heeft een inkomen boven de sociale huurgrens. Voor deze huurders bieden wij een betaalbaar alternatief, zodat zij kunnen doorstromen naar de vrije sector. Zodat sociale huurwoningen terecht komen bij diegenen die dat nodig hebben. Daarnaast zorgt een gevarieerd woningaanbod voor een gemengde buurt. Dit trekt een gemengd publiek en dat is goed voor de buurt. Daarom bieden we huurwoningen in het middensegment aan met een huur tot € 1.000, voor mensen met een inkomen van maximaal € 50.000, waarbij de focus ligt op woningen met een huur onder € 850. Ook bij deze huurwoningen kijken wij naar de balans tussen het inkomen en de hoogte van de huur.

Wonen en zorg

Sommige mensen hebben meerzorg en begeleiding nodig als het om wonen gaat. Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor deze mensen.

En ruimte voor ondernemers in de buurt

Een prettige buurt heeft niet alleen een gevarieerd woningaanbod nodig. Ook moeten er voldoende voorzieningen zijn: een klein winkelcentrum of winkelruimte, zodat bewoners in hun eigen buurt boodschappen kunnen doen. Maar er moet ook plek zijn voor bijvoorbeeld de dokter, een tandarts en scholen in de buurt. Daarom verhuren wij ook bedrijfsruimten.