Financiën

Marktwaarde

 
“De rente is laag en de beperkte investeringsmogelijkheden zorgen voor een vlucht van het kapitaal naar het vastgoed.”

Er is sprake van een overspannen woningmarkt. 
Volgend uit de Woningwet waarderen wij vanaf 1 januari 2016 al ons vastgoed op marktwaarde. We hebben inmiddels al ons vastgoed met ons Taxatie Management Systeem getaxeerd en extern laten toetsen door taxateurs. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2016 € 8.2 miljard. De waarde van de woningportefeuille ontwikkelde zich tussen 2014 en 2016 fors positief. Er is in Amsterdam sprake van een overspannen woningmarkt. De waardeontwikkeling van het bedrijfsonroerend goed en parkeren is in tegenstelling tot 2015 ook positief. Wel is het zo dat de stijging binnen de markt voor zakelijk vastgoed beperkt is.

Ultimo 2016 is uit hoofde van de waardering tegen marktwaarde een bedrag van ruim € 5.1 miljard aan ongerealiseerde herwaardering in het eigen vermogen begrepen. Ons beleid is gericht op het duurzaam blijvend exploiteren van vastgoed.  Dit bedrag zal daarom nooit cash ter beschikking komen.