Financiën

Kerncijfers

 
“2016 was het jaar van de verdere implementatie van de woningwet. ”
Kerncijfers 2016 - jaarresultaat 2016
                                (x € 1.000)
2015
                          (x € 1.000)
Huuropbrengsten 377.881 364.925
Eigen Vermogen 6.631.967 5.409.498
 Jaarresultaat 1.222.469 432.958
 Operationele kasstroom 116.081 100.507
 Marktwaarde DAEB vastgoed i.e. 6.983.680 6.004.348
 Marktwaarde niet-DAEB vastgoed i.e. 1.236.358 961.076
 Balanstotaal 8.524.211 7.278.979
 Investeringen overig 30.947 22.807
 Investeringen in woningverbeteringen 56.274 36.236
 Investeringen in vastgoed in ontwikkeling 70.431 57.547
 Investeringen in nieuwbouw koop 15.343 20.431
     
 Kosten beheer en onderhoud (x € 1.000) (x € 1.000)
 Planmatig onderhoud 34.912   33.039
 Mutatie-onderhoud 13.627   12.510  
 Dagelijks onderhoud 20.593   22.166  
 Contractonderhoud 10.211   9.875  
 Totaal 79.343   77.590  
     
 Afgeronde renovaties    
 Sociale huurwoningen 231   241  
 Zorgwoningen  -
 Vrije sector huurwoningen
 Koopwoningen 27  
 Bedrijfsonroerendgoed 15   30 
     
 Opgeleverde nieuwbouw    
 Sociale huurwoningen 130  248  
 Vrije sector huurwoningen 98   157 
 Koopwoningen 128  228 
 BOG in m2 5.580  23 
 Parkeerplaatsen 119   243 
     
 Verkopen    
 Verkoop bestaande woningen 177  347 
Verkoop nieuwbouwwoningen  163  502