Financiën

Bedrijfswaarde

 
“In 2016 hebben we op basis van een uitgevoerde conditiemeting de restant levensduur van het vastgoed herijkt. ”

We hebben goed inzicht in de kosten en opbrengsten per verhuurbare eenheid. En anticiperen adequaat op wijzigende regelgeving die van invloed is op ons huurbeleid. 

De bedrijfswaarde is met € 180 miljoen toegenomen.Wij sluiten ons aan bij de uitgangspunten en parameters van Autoriteit woningcorporaties, het WSW en het CBS. In 2016 hebben we op basis van een uitgevoerde conditiemeting de restant levensduur van het vastgoed herijkt. Als gevolg hiervan is de levensduur van het vastgoed in exploitatie met gemiddeld drie jaar verlengd. Dit heeft ertoe geleid dat de bedrijfswaarde met € 180 miljoen is toegenomen.

Daarnaast leidde ook de verdere besparing op onderhouds- en beheerlasten tot een hogere bedrijfswaarde. De totale bedrijfswaarde steeg daardoor in 2016 van € 2.732 miljoen naar € 3.070 miljoen.