Financiën

Aedes Benchmark

 
“Wij hebben in 2016 onze bedrijfslasten verder verlaagd.”

Wij deden in 2016 voor de derde keer mee aan de Aedes Benchmark. In de categorie bedrijfskosten scoren wij - net als de vorige keren - een A. Het betekent dat wij per eenheid relatief lage bedrijfslasten hebben. In de categorie XL stonden wij - met € 767 (2015: € 816) per gewogen eenheid - op de 5e plaats. Onze bedrijfslasten per eenheid zijn € 78 lager dan gemiddeld in deze categorie. Wij hebben in 2016 onze bedrijfslasten verder verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en de advieskosten gedaald. En zijn ook de facilitaire uitgaven verder verlaagd. Door het verbeteren van enkele bedrijfsprocessen, zijn deze niet alleen efficiënter en klantgerichter ingericht, maar zijn ook de Er zijn volop kansen om onze dienstverlening te verbeteren. kosten verlaagd.

Volgens de benchmark scoren wij een C voor de dienstverlening. Hoewel het een hogere score is dan de vorige keer, blijft dit onderwerp onze volle aandacht houden. Onder andere door heel precies na te gaan waar de knelpunten zitten en hierop gericht te verbeteren.