Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Eigen Haard geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Links en verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Eigen Haard. Eigen Haard is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Copyright

Eigen Haard behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van de Eigen Haard verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Eigen Haard mag zonder schriftelijke toestemming van Eigen Haard openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.