Betaalbaar wonen

Passend toewijzen

 
“Ook wij zijn sinds 2016 passend gaan toewijzen.”

Het is onze kerntaak mensen met een laag inkomen te huisvesten in een betaalbare woningen. Sinds 1 januari 2016 moeten wij aan 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag woningen toewijzen met een huur tot de zogenaamde aftoppingsgrens. Deze grenzen zijn in 2016 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 586,68 en voor huishoudens van drie of meer personen € 628,76. Wij wijzen onze woningen passend toe. En bieden sinds 2016 meer woningen onder de aftoppingsgrenzen aan. Zo zorgen we er voor dat mensen met de laagste inkomens in voor hen betaalbare woningen terecht komen.

 Huishouden Inkomensgrens
huurtoeslag
Huur
tot € 586,68
Huur
tot € 628,76
Huur
van € 628,76
tot € 710,86

1 persoon

1 persoon 65+

€ 22.100  Passend  Niet passend Niet passend 

2 personen 

€ 30.000   Passend  Niet passend Niet passend 
2 personen 65+ € 30.050  Passend  Niet passend  Niet passend 
3 of meer personen € 30.000  Passend  Passend  Niet passend 
3 of meer personen 65+ € 30.050  Passend  Passend  Niet passend