Betaalbaar wonen

Beschikbaarheid woningen

 
“Wij verleiden onze huurders hun sociale huurwoning achter te laten en te kiezen voor een betaalbare vrije sector woning.”

Wij willen dat zo veel mogelijk betaalbare woningen beschikbaar komen voor die mensen die dat het hardst nodig hebben. Op verschillende manieren werken we hier aan.

Nieuwbouw

Met onze nieuwbouw zorgen we er voor dat er meer woningen beschikbaar komen. Omdat we zoveel mogelijk betaalbare woningen willen, bouwen we steeds vaker kleinere en eenvoudigere woningen. Met een goede basiskwaliteit. 

Doorstromen

Van zo'n 27% van de huurders van een sociale huurwoning is het inkomen hoger dan de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Wonen in en rondom Amsterdam is duur.Wij verleiden onze huurders om door te stromen. Het blijft lastig om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Daarom zorgen wij er voor dat onze middensegment huurwoningen en koopwoningen voor deze groep binnen het financiële bereik blijven. Wij verleiden onze huurders hun sociale huurwoning achter te laten en te kiezen voor een middensegment huurwoning of koopwoning. Elke huurder die wij kunnen motiveren te verhuizen, betekent dat er een sociale huurwoning vrij komt. Dit motiveren doen we door onze koopwoningen en middensegment huurwoningen eerst aan te bieden aan huurders van een sociale huurwoning. Bij sommige projecten kunnen we de verleiding groter maken. Zo krijgen doorstromers die naar stadstuin Overtoom verhuizen niet alleen voorrang, maar ook € 75 korting op de huur. Om zo aan een nieuwe, hogere huur te wennen.  Met onze woonladderkunnen woningzoekenden een profiel aanmaken. Zij geven hun woonwensen op. En wij sturen ze het aanbod dat daar bij past. De verleiding blijkt te werken. In 2016 schreven ruim 2.500 mensen zich in via onze woonladder. Maar liefst 1.000 huurders vonden op deze manier een nieuwe woning en lieten hun sociale huurwoning achter. 30% van de woningen die we verkochten worden nu bewoond door doorstromers. En 47% van onze middensegment huurwoningen verhuurden wij aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten.  

Nieuwe contractvormen

We zoeken de oplossing ook in nieuwe contractvormen.We zoeken de oplossing ook in nieuwe contractvormen. Zo kunnen jongeren bij ons tijdelijk een woning huren. Een deel van onze woningen is hier speciaal voor bestemd. Zo krijgen jongeren - tot 28 jaar - de kans tijdelijk van ons te huren en zo een start te maken. In die vijf jaar kan veel gebeuren. De inschrijfduur voor een sociale huurwoning loopt gewoon door. Het inkomen kan groeien, zodat andere woningen binnen het financiële bereik komen. Of in de tussentijd worden andere keuzes gemaakt in jonge levens. Doorgaans vinden jongeren op tijd een ander woning. En komt de jongerenwoning weer beschikbaar. Ook kunnen vrienden samen een woning huren met ons 'Friends' contract.  Zo zorgen we er voor dat ook starters een kans hebben op woonruimte op deze overspannen woningmarkt. Met een Friendscontract bepalen huurders zelf met wie ze een woning delen. Alle huurders op het contract zijn verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur. Gaat een van de bewoners verhuizen, dan zorgen de huurders samen voor een nieuwe ‘Friend’.