2016 in vogelvlucht

Scheiding DAEB/niet-DAEB

 
“Wij kiezen voor een administratieve scheiding. Want wij denken dat dit het beste bijdraagt aan onze volkshuisvestelijke opgave.”

De nieuwe Woningwet verplicht corporaties hun activiteiten vanaf 2018 te scheiden in Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en diensten die dat niet zijn. Het verhuren van sociale huurwoningen worden gezien als DAEB. Voor deze activiteiten komen wij in aanmerking voor de door de staat geborgde - en dus goedkopere - leningen. En alle andere activiteiten niet. Wij moesten voor 1 januari 2017 een voorstel voor de scheiding doen aan de minister. Er zijn drie mogelijkheden:

  • administratieve scheiding
  • juridische splitsing
  • hybride

De aanloop

De interpretatie van de wet en de aanvullende wetten en regels kwamen met horten en stoten beschikbaar. De Veegwet uit december 2016 vormde het sluitstuk, na veel wijzigingen en interpretaties in de loop van 2016. Ondanks deze onzekerheden stonden we toch  alvast uitgebreid stil bij de voor -en nadelen van de mogelijkheden. We toetsten de opties aan:

  • wat wij - met onze bedrijfsstrategie -  willen
  • wat wij -  gezien onze financiële positie -  kunnen
  • wat wij - volgens de wet - mogen

Onze keuze 

Ons werkgebied, de regio Amsterdam, is populair. Wonen is er duur. Niet alleen voor mensen met de allerlaagste inkomens, maar ook voor huishoudens met een inkomen tot € 50.000 is in ons werkgebied vrijwel geen betaalbaar aanbod. Met de administratieve scheiding is er voldoende vermogen en beide kasstromen zijn gezond.

Met de administratieve scheiding is er voldoende vermogen en beide kasstromen zijn gezond.Om ervoor te zorgen dat wonen in ons werkgebied voor iedereen toegankelijk is, willen wij er ook voor deze groep zijn. Daarom kiezen wij voor een administratieve scheiding. Want zo denken wij het beste onze maatschappelijke taak te vervullen. Daarnaast geloven wij in doorstroming van sociale huurwoningen naar betaalbare huurwoningen in het middensegment. Wij sturen op de totale vastgoedportefeuille. En met een administratieve scheiding kan dat.  En dat zijn onze huurdersfederatie Alert en de gemeenten in ons werkgebied met ons eens. Met de administratieve scheiding is er voldoende vermogen en beide kasstromen zijn gezond. Eind december hebben wij ons concept scheidingsvoorstel ter beoordeling aan de minister gestuurd.