Zelf verbouwen: veel voorkomende aanpassingen

Voor vloeren die u niet makkelijk kunt verwijderen, zoals plavuizen en grind, heeft u toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Harde vloerbedekking.

Legt u een houten vloer, laminaat of zeil en kunt u de vloer makkelijk verwijderen als u verhuist? Dan heeft u in de meeste gevallen geen toestemming nodig.

In een aantal complexen geldt een uitzondering op deze regel. Als dit het geval is, is dit door ons aan u gecommuniceerd.

Denk bij harde vloerbedekking wel aan de volgende regels en tips.

Regels

 • De vloer veroorzaakt geen geluidshinder.
 • De totale dikte van de vloerbedekking, inclusief onderlaag, is niet meer dan 20 mm.
 • Onder laminaat, parket of houten vloeren ligt een geluidsisolerende laag. Deze zorgt voor een minimale geluidsvermindering van 10 decibel – volgens de NEN-EN-ISO 717-2 (Delta Llin waarde). Deze waardes vindt u op de verpakking van het materiaal. Daar staat ook op of deze geluidsisolerende laag geschikt is voor een houten- of betonnen ondervloer.
 • Onder zeil of linoleum legt u een geluidsisolerende ondervloer van minimaal 10 decibel.
 • Bewaar de verpakking van het materiaal zolang de vloer er ligt. Wij kunnen hiernaar vragen.
 • Als de geluidsvermindering van minimaal 10 decibel niet mogelijk is mag u geen harde vloerbedekking leggen.
 • Laminaat, parket of houten vloeren liggen los van de omringende wanden, drempels of buizen. Tenzij u randisolatie toepast. Zo voorkomt u geluidshinder.
 • Laminaat, parket of houten vloeren zijn zwevend gelegd. Dus niet met schroeven, spijkers of lijm aan de ondervloer bevestigd.
 • Plinten zijn niet direct op de vloer geplaatst,maar iets daarboven. Plaats glasband onder plinten. Zo voorkomt u geluidsoverdracht.
 • De ruimte tussen de deur van de badkamer en de vloer is minimaal 1,5 cm. Dat is belangrijk voor de ventilatie. Als dat onmogelijk is, moet u een rooster in de deur plaatsen.
 • U mag de deur niet inkorten, tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen van ons.
 • Als de vloer (geheel of gedeeltelijk) moet worden verwijderd voor onderhoudswerk, zorgt u hier zelf voor.
 • Als de vloer moet worden verwijderd, mag geen schade ontstaan aan de ondervloer, plinten en drempels.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloerbedekking.
 • In complexen met huur- en koopwoningen is ook toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) nodig. In het huishoudelijk reglement van de VvE staat vaak vermeld of en onder welke voorwaarden harde vloerbedekking is toegestaan.

Tips

 • Inspecteer de ondervloer voordat u de vloerbedekking legt. Voor een goed resultaat heeft u een vlakke, schone en droge ondervloer nodig.
 • Zorg ervoor dat u minimaal één vierkante meter, of 10% van de totale oppervlakte van uw vloerbedekking op voorraad houdt. Zo kunt u beschadigde delen vervangen.

Voorkom geluidsoverlast

Harde vloeren zijn vaak gehorig. Ze kunnen overlast veroorzaken voor uw buren. Naast de bouwkundige maatregelen, kunt u zelf ook iets doen om dit te beperken. Draag bijvoorbeeld pantoffels in plaats van schoenen. En plak viltjes onder de stoelpoten.

Als uw buren klagen over geluidshinder komt de opzichter langs om de vloer te keuren. Wanneer de klachten pas een lange tijd na het leggen ontstaan, doen we een geluidstest. Samen stellen we vast welke geluiden echt hinderlijk zijn en welke onvermijdelijk.

Na de keuring en de test kan het zijn dat u maatregelen moet treffen. Bijvoorbeeld door extra isolatie aan te brengen. Soms moet u de vloer verwijderen.

Alleen in een eengezinswoning mag u een zolder ombouwen naar een slaapkamer. U heeft ook toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: ombouwen zolder tot slaapkamer.

Regels

Als u verhuist nemen wij de verbouwde zolder eventueel van u over. Een opzichter komt langs om de zolder te beoordelen. De verandering moet van te voren zijn aangevraagd en volgens afspraken zijn uitgevoerd.

Tips
 

 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan.

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Centrale verwarming.

Regels

Laat de installatie na het aanleggen keuren door een erkend installateur. Dit keuringsbewijs geeft u aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

Tips

 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan.

Alleen in een eengezinswoning mag u mechanische ventilatie aanbrengen. U heeft ook toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Mechanische ventilatie.

Regels

Laat de installatie na het aanleggen keuren door een erkend installateur. Dit keuringsbewijs geeft u aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

Tips

 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan. 

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Nieuwe keuken, badkamer en/of toilet.

Regels

Laat uw keuken na het aanleggen keuren door een erkend installateur. Dit keuringsbewijs geeft u aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

Tips

 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan.

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Nieuwe keuken, badkamer en/of toilet.

Regels

 • Dicht afvoeren niet af.
 • Plaats een inspectieluik op de plaats van de afvoer.
 • Laat uw badkamer of toilet na het aanleggen keuren door een erkend installateur. Dit keuringsbewijs geeft u aan onze opzichter tijdens de eindcontrole.

Tips

 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan.

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Plaatsen van een schotelantenne.

Als er in uw gebouw ook koopwoningen zijn, heeft u ook toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Soms heeft u óók een vergunning nodig van de gemeente. Informeer daarnaar bij uw gemeente.

Regels

 • U mag geen schotelantenne met motorische aandrijving plaatsen.
 • Als uw complex een gemeenschappelijke satellietontvangst heeft, mag u geen eigen schotel plaatsen.
 • Als u in een monument of beschermd stadsgezicht woont, mag u geen schotel plaatsen.
 • Als u uw schotel aan het gebouw of in de tuin bevestigt, mag de diameter maximaal 1 meter zijn.
 • De schotel (en eventuele drager) mag vanaf de voet gemeten maximaal 3 meter zijn.
 • De schotel mag niet boven de dakgoot uit komen.
 • U mag niet boren in kozijnen om kabels naar binnen te leiden. Schade die op die manier ontstaat, moet u zelf betalen.
 • Maximaal 1 schotel per woning..
 • De schotel veroorzaakt geen overlast bij uw buren.
 • Bij onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld schilderwerk) kan de schotel in de weg hangen. Als wij u vragen die tijdelijk te verwijderen moet u dat zelf betalen
 • Als u gaat verhuizen verwijdert u uw schotelantenne en alle kabels. Als de schotel schade heeft veroorzaakt repareert u deze vakkundig.

Regels over de plek van de schotel

U mag geen schotel plaatsen:

 • Aan, op of bij de voorgevel.
 • Op het dak of aan de schoorsteen.
 • Aan of in een gemeenschappelijke ruimten (zoals een galerij, entree, of regenpijp).

Uw mag wel een schotel plaatsen:

 • In uw achtertuin.
 • Aan de achtergevel op een balkon, binnen de gevellijn van het gebouw. De schotel mag niet uitsteken.
 • Op of aan de gevel van uw berging.

Tips

 • Maak de schotel goed vast. Zo voorkomt u problemen en gevaar, bijvoorbeeld bij een storm.
 • Denk aan een WA verzekering.

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Plaatsen van zonneschermen.

Regels

Bij onderhoudswerkzaamheden mogen de zonneschermen niet in de weg hangen. Als wij u vragen die tijdelijk te verwijderen moet u dat zelf betalen.

Tips

 • Maak de schermen goed vast. Zo voorkomt u problemen en gevaar, bijvoorbeeld bij een storm.
 • Denk aan een WA verzekering.
 • Pas uw inboedelverzekering aan.

U heeft toestemming van ons nodig. Gebruik daarvoor het formulier Aanvragen verbouwing: Plaatsen van zonnepanelen. Informeer van tevoren bij een erkende installateur of zonne-energie voor uw woning geschikt is en vraag een offerte aan. Vul daarna het aanvraagformulier in (de offerte voegt u bij).
 
Als er in uw gebouw ook koopwoningen zijn, heeft u ook toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren. Soms heeft u óók een vergunning nodig van de gemeente. Informeer daarnaar bij uw gemeente.
 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 
Nadat wij het formulier en de offerte hebben ontvangen nemen wij contact met u op. Een opzichter van Eigen Haard komt langs om te beoordelen of de woning geschikt is om zonnepanelen te monteren. Hij bespreekt de aanvraag en de criteria met u. Voldoet uw aanvraag aan alle criteria dan geven wij toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen. Overigens moet ook de installateur beoordelen of de woning geschikt is.
 

Regels voor het plaatsen van zonnepanelen

 • De zonnepanelen mogen geen overlast aan buren geven
 • U mag de zonnepanelen niet zelf aanbrengen en/of het dak betreden
 • U werkt met een erkende installateur (de offerte stuurt u mee met de aanvraag)
 • Als u verhuist nemen wij eventueel de zonnepanelen van u over

 Algemene criteria voor zonnepanelen

 • Het dak waar de zonnepanelen worden geplaatst is gericht op het zuiden (grofweg tussen zuidoost en zuidwest)
 • Het dak is schaduwvrij (geen omliggende gebouwen of bomen)
Nee. Dat mag niet omdat een kattenluik de deur zo erg beschadigt dat we een nieuwe deur moeten plaatsen wanneer u de woning verlaat.
Chat met ons