Huurcontract tekenen

In de uitnodigingsbrief voor de bezichtiging is aangegeven wanneer onderstaande gegevens moeten worden aangeleverd. Dit kan per woning verschillen.

Voor het huren van een vrije sector woning van Eigen Haard verzoeken wij u de volgende gegevens aan te leveren:

Regulier
 

 • Verhuurdersverklaring of verklaring hypotheekverstrekker (ingevuld)
 • Werkgeversverklaring (van beiden, indien van toepassing).
 • Kopie laatste 3 loonstroken, bij nieuwe dienstbetrekking evt. aangevuld met arbeidsovereenkomst (van beiden, indien van toepassing).
 • Kopie bankafschrift met storting salaris, uitkering, pensioen e.d.
 • Jaaropgave afgelopen jaar.
 • Kopie aangifte inkomensbelasting afgelopen jaar of Inkomensverklaring van het jaarinkomen (door uzelf aan te vragen). Dit duurt 5 werkdagen en is aan te vragen bij de belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Houdt u bij het aanvragen uw BSN-nummer bij de hand.
 • Historisch uittreksel bevolkingsregister (volledige gezinssamenstelling), max. 3 maanden oud.

Overige aandachtspunten

Werkgeversverklaring:
Indien een werkgeversverklaring binnen de duur van de proeftijd wordt afgegeven is de verklaring niet geldig. Pas nadat de proeftijd van rechtswege succesvol is doorlopen, is de verklaring bruikbaar bij een geldverstrekker.
 
Contract voor bepaalde tijd:
Bij een contract voor bepaalde tijd waarbij de intentie aanwezig is om het contract over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dient bij dat deel van de werkgeversverklaring een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel geplaatst te worden.
 
De werkgeversverklaring dient te allen tijde volledig ondertekend te worden en voorzien te zijn van een firmastempel. Indien deze stempel niet voorhanden is, dient uw werkgever dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.
 

Als zelfstandige

 • Uittreksel van Kamer van Koophandel
 • Winst- en verliesrekening (afgelopen 2 jaar)
 • Kopieen van de aangiften inkomstenbelasting (afgelopen 2 jaar)
 • Een prognose voor het huidige jaar (opgesteld door een officieel erkend boekhoud/ administratiekantoor)

Vanuit vermogen of garantstelling

 • Het huren met een garantstelling of vanuit eigen vermogen is alleen mogelijk als aanvulling op het inkomen indien deze tekortschiet. Het tekort op inkomen mag maximaal 10% bedragen.
   

Ja. Bij het tekenen van het huurcontract betaalt u de volgende kosten:

Eerste huur

De huur vanaf de ingangsdatum van het huurcontract tot en met het einde van die maand. Wanneer het contract ingaat op of na de 20e van de maand, dan bestaat de eerste huur uit de laatste dagen van de lopende maand én de hele daaropvolgende maand huur.

Borg

Minimaal een maand netto huur.
 

Administratiekosten

€ 175,- bij het afsluiten van een huurcontract.

Een parkeervergunning vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt de regels voor de aanvraag van een parkeervergunning.

In Amsterdam geeft de gemeente in de meeste gevallen geen parkeervergunning als er een parkeerplaats bij uw woning hoort. Deze regels zijn hier terug te vinden. Zie hoofdstuk 3 artikel 9.

Als alle parkeerplaatsen in de parkeergelegenheid bij het wooncomplex of binnen 300 meter van uw woning verhuurd zijn, kunt u terecht bij de eigenaar van de parkeerplaatsen voor het verkrijgen van een Verklaring geen eigen parkeergelegenheid. Is Eigen Haard de eigenaar van de parkeerplaatsen? Dan controleren wij voor u of er plek is in de garage of op het terrein. Is er geen plaats meer vrij? Alleen dan ondertekenen wij de Verklaring geen eigen parkeergelegenheid.

Let op: wij mogen de verklaring alleen ondertekenen als er geen plekken vrij zijn. Het mag niet als u geen parkeerplek wilt huren of als u de parkeerplek te duur vindt.
Het bouwen van parkeergarages is duur en deze kosten moeten gedekt worden.

Daarnaast verschillen een parkeerplaats en een parkeervergunning van elkaar.
Bij een parkeervergunning moet u zelf op zoek naar een parkeerplek. Bij een parkeerplaats heb je 24 uur per dag, 7 dagen per week je eigen, vaste parkeerplek.
 
Chat met ons