Ik wil mijn huurcontract opzeggen

Dat kan op verschillende manieren:

• Met het formulier Huur opzeggen
• Telefonisch: (020) 6 801 801

Schriftelijke bevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging. Hierin staat informatie over hoe u de woning moet opleveren en de verdere gang van zaken. Ook staat in de brief de afspraak voor een voorinspectie. Deze afspraak maken we zoveel mogelijk in overleg met u.

Asbest in uw woning?
Vermoedt u asbest in uw woning? Ga niet zelf klussen maar bespreek dit tijdens de voorinspectie.
 

Tijdens de voorinspectie komt een opzichter langs. De opzichter loopt met u door het huis en bekijkt wat u eventueel moet verwijderen of veranderen en wat u achter kunt laten.

De opzichter maakt met u een afspraak voor de eindinspectie. 

Inspectierapport

De opzichter vult ter plekke een inspectierapport in. Hierin staat wat er veranderd moet worden en hoeveel het kost als wij de veranderingen uitvoeren of de schade herstellen. U ondertekent beiden het rapport.

Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of u alle zaken in orde heeft gemaakt. Dit gebeurt meestal op laatste dag van uw huurcontract. Op die dag levert u ook de sleutels in.

Haalt u de afgesproken einddatum niet?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Na uw huuropzegging stoppen wij de automatische incasso of het toezenden van acceptgirokaarten.

Zelf uw periodieke overschrijving stopzetten

Als u uw bank opdracht hebt gegeven om de huur periodiek over te maken, of als iemand anders voor u de huur betaalt, moet u zelf zorgen dat dit wordt stopgezet.

Eindafrekening en borg

Nadat u de sleutels hebt ingeleverd, krijgt u een eindafrekening. Hierop staan de kosten van eventuele werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Deze verrekenen we met een eventuele borg die u hebt betaald.

U laat de woning in bruikbare en bewoonbare staat achter. Schade die is ontstaan tijdens uw verblijf in de woning moet u herstellen.

Wat moet er in orde zijn?

Dit staat in onderstaande Richtlijnen voor opleveren woning, die u ook als bijlage bij de schriftelijke bevestiging van de huuropzegging ontvangt. U ontvangt dan ook de indicatieve prijslijst, die een indicatie geeft van de kosten die wij in rekening brengen als wij iets moeten herstellen.

1. Schoonmaak

De woning is (bezem)schoon en leeg, inclusief uw eventuele:
 • balkon
 • berging
 • zolder
 • uw eigen trappenhuis c.q. opgang naar de woning
 • schuur
 • garage
 • tuin

Schoon opleveren:
 • glas
 • schakelaars en stopcontacten

Verwijder eventuele:
 • lijm- en vetresten
 • stickers en plakplaatjes
 • bouwsels in, aan en om de woning (zie punt 9)

2. Wanden en plafonds

De wanden en plafonds moeten in goede staat zijn. Dat wil zeggen:
 • zonder vlekken
 • zonder gaten
 • egaal van kleur
 • zonder spijkers of schroeven
 • behang verwijderen bij:
  • loszittende stukken
  • vlekken
  • nicotine aanslag

3. Vloer

Verwijder vloerbedekking inclusief onderlaag en eventuele lijmresten.
Let op! Vloerbedekking van voor 1994 kan asbesthoudende delen bevatten. Als u hierover twijfelt kunt u dit overleggen met de opzichter (zie punt 10).

4. Schilderwerk
 • donker en felgekleurd schilderwerk is niet toegestaan, bij oplevering:
  • hout in dekkende witte grondverf
  • wanden in dekkende witte latex / muurverf
 • neutrale kleuren toegestaan, mits correct aangebracht en zonder beschadigingen of afbladderen
 • geen latex muurverf toegestaan op kozijnen, ramen, deuren en houtwerk
 • alle deurschilden, stopcontacten en schakelaars zijn vrij van verf

5. Keuken en badkamer
 • keukenblok en kasten moeten heel zijn
 • inbouwapparatuur is niet toegestaan tenzij deze van Eigen Haard is
 • wastafel, spiegel en planchet aanwezig, heel en schoon
 • toilet(ten) en kranen heel en schoon (onder andere vrij van kalkaanslag)

6. Verwarming, geiser, CV

Het verwijderen van gashaarden, zelf aangebrachte verwarmingsinstallaties en open toestellen
kunt u overleggen met de opzichter (zie punt 10).

7. Buitenruimte
 • geen gaten of andere schade aan de buitenmuren
 • herstel deur met kattenluik
 • de erfafscheiding moet recht staan, in goede staat van onderhoud zijn en degelijk verankerd
 • struiken, hagen en bomen zijn teruggesnoeid
 • buitenruimte is vrij van vijvers, onkruid, afval, losse plantenbakken en potten

8. Sleutels

De sleutels van binnendeuren, kasten en ramen zitten in de sloten.
Bij de eindinspectie levert u al uw sleutels in, inclusief (reserve)sleutels van eventuele:
 • buitendeuren (hoofdentree)
 • voordeuren, achterdeuren
 • balkon
 • garage
 • schuur, berging
 • brievenbus
 • meterkast

9. Zelf aangebrachte voorzieningen (veranderingen die u zelf in de woning heeft aangebracht)

Verwijder zelf aangebrachte voorzieningen en herstel eventuele beschadigingen als gevolg van het verwijderen.
Verwijderen is niet nodig als:
 • wij u schriftelijke toestemming hebben gegeven zonder beperking “duur van de huur”
 • de kans bestaat dat er asbest houdende materialen zijn gebruikt (zie punt 10)

Voorbeelden van zelf aangebrachte voorzieningen zijn:
 • gordijnrails, lamellen
 • elektrische bedrading en contactdozen
 • wand- en plafondlampen
 • planken
 • kunststof schroten
 • zonwering
 • overkapping, serre of schuurtje
 • schotelantennes en beugels
 • reclame voering huurder

10. Asbest

Voor asbest houdende materialen geldt dat wij het asbestverdachte materiaal eerst laten onderzoeken en daarna
op onze kosten laten verwijderen. Als asbesthoudende materialen door u zelf zijn verwijderd zonder onze toestemming
brengen we alle schoonmaakkosten van asbestbesmetting bij u in rekening.
 
Het is niet mogelijk uw spullen ter overname aan te bieden aan een nieuwe huurder.
Alleen in sommige gevallen is hierop een uitzondering mogelijk bij harde vloerbedekking, mits in goede staat en volgens de normen aangebracht. Dit beslist de opzichter in overleg met de verhuurmakelaar van de woning
 • Werkzaamheden met kosten lager dan € 250,- laten wij direct voor uw rekening uitvoeren.
 • Zijn de kosten hoger dan € 250,- dan krijgt u nog een kans om de werkzaamheden alsnog zelf uit te voeren. De kosten die wij maken omdat we de woning nog niet kunnen verhuren, zijn voor uw rekening.
Als u de huur van uw vrije sector woning gaat opzeggen, heeft u de mogelijkheid een nieuwe kandidaat voor de woning voor te dragen.

Let op! Het moet dan wel om een doorstromer gaan vanuit een sociale huurwoning van Eigen Haard, dat wil zeggen dat de kandidaat huurder een sociale huurwoning van Eigen Haard achterlaat. Daarnaast moet de kandidaat huurder voldoen aan de voorwaarden en inkomenseis van de woning. Wij stellen in dit geval geen eis aan het maximale inkomen.
Chat met ons