Flexibel huren

Huren van vrije sector huurwoning met een korting die afhankelijk is van uw inkomen. De korting daalt en stijgt met uw inkomen mee.
 
De reële huurprijs van de woningen ligt tussen € 711 en € 1.100. Afhankelijk van uw inkomen  wordt over deze reële huurprijs een korting gegeven van minimaal € 100 en maximaal 20%. De huurprijs-met-korting wordt dan tussen € 618 tot € 971.
 

Stijgt uw inkomen?

Stijgt uw inkomen? Dan daalt de korting in drie stappen van een jaar, tot maximaal de (bij aanvang vastgestelde) reële huur (plus eventuele jaarlijkse huurverhoging).
 

Daalt uw inkomen?

Dan stijgt de korting weer, tot maximaal de (bij aanvang vastgestelde) korting.
 

De pilot loopt tot eind 2016.
Als Flexibel huren na de pilotperiode stopt, wordt de huurprijs die u op dat moment betaalt de contractuele huurprijs. De huurprijs wordt niet meer aangepast als uw inkomen verandert. Als wij na de pilotperiode besluiten verder te gaan met Flexibel Huren, dan blijft de korting meeveranderen met uw huurprijs.
Alle woningen uit de pilot Flexibel huren zijn vrije sector huurwoningen. De reële huurprijs is de huurprijs die er in de vrije sector voor gevraagd wordt. Op deze huurprijs wordt binnen deze pilot een korting gegeven. De korting is afhankelijk van het (verzamel)inkomen.

Huur-inkomenstabel Pilot Flexibel Huren (Prijspeil 2016)
 
A B C
Inkomensgrens € 30.050 -35.739 € 35.739 - € 40.402  € 40.402 - € 45.716
Huurprijs met korting € 629 - € 711 € 711 - € 814 € 814 - € 977
Reële huur € 711 - € 814 € 814 - € 977 € 977 - € 1.156
Gmd inkomen categorie € 33000 €  38000 €  43000

Bij afsluiten van het huurcontract wordt uw (verzamel)inkomen vastgesteld op basis van recente inkomstengegevens. U dient dit ieder jaar voor maart aan te leveren.

We hebben hiervoor nodig:
  • een inkomensverklaring Verklaring geregistreerd inkomen) van de Belastingdienst en/of
  • 3 recente loonstroken.
Let op: de inkomensverklaring mag niet ouder zijn dat het jaar voorafgaand aan het afgelopen belastingjaar.

Gaat u meer verdienen dat de bovengrens van uw inkomenscategorie? Dan verhogen we de huur in drie jaarlijkse stappen tot het maximaal vastgestelde huurbedrag.
 
Bijvoorbeeld:
De reële huurprijs van uw woning is €1.100 en u betaalt € 935 per maand, een korting van €165 per maand. Uw inkomen is het afgelopen jaar meer dan € 43.784 geweest.
 
We verlagen vanaf 1 juli uw korting in drie stappen van € 55. Het eerste jaar krijgt u  € 165 korting, het tweede jaar € 110 korting, het derde jaar € 55 en het vierde jaar € 0.

Valt uw inkomen terug tot de oorspronkelijke inkomenscategorie of lager? Dan wordt de korting op de huur in 1 stap weer verhoogd tot de korting die bij aanvang van het huurcontract is vastgesteld. De korting wordt nooit hoger.

Stel direct uw vraag