Huurcontract tekenen

Op het moment dat u uw huurcontract tekent. Zodra wij uw gegevens hebben gecontroleerd en goedgekeurd, laten wij u dit per e-mail of telefoon weten. Wij maken dan meteen een afspraak voor het tekenen van het huurcontract.
 • U ontvangt de sleutels van de woning.
 • U betaalt de eerste verhuurkosten (huur, borg en administratiekosten).
 • U maakt een afspraak met de opzichter. Tijdens deze afspraak loopt de opzichter samen met u de woning door.
 • U ontvangt de bewonersmap met informatie (zoals uw huurcontract en algemene voorwaarden).
 • U vult een formulier in met de gewenste bedrukking van het naamplaatje.

Legitimatie

Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen wanneer u het huurcontract komt tekenen.
 

Machtiging: wel zo makkelijk!

U kunt direct een machtigingsformulier voor de huur invullen. Deze wordt dan iedere maand automatisch afgeschreven. Wel zo makkelijk!

Voordat wij met u een afspraak maken voor het tekenen van het huurcontract vragen wij u een aantal gegevens bij ons in te leveren van alle meeverhuizende volwassenen, met uitzondering van (al dan niet) inwonende kinderen:
 
 
 1. Inkomensverklaring 2015 of 2016 òf Definitieve aanslag Inkomstenbelasting (2015 of 2016). Let op, geen voorlopige/definitieve beschikking zorgtoeslag. Inkomensverklaring 2016 is al beschikbaar.
Als u of uw partner niet heeft gewerkt in 2015/ 2016, dan toch Inkomensverklaring opvragen. U ontvangt dan een verklaring van geen inkomen. Deze verklaring wordt geaccepteerd.
Kinderen (minderjarig of meerderjarig) hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren.

LET OP: Wij accepteren ook digitale inkomensverklaringen uit Mijn Belastingdienst.
 
 1. Loonstroken/uitkeringsspecificatie/ specificatie studiefinanciering  van de afgelopen drie maanden. Indien u nog geen drie maanden werkt, maar daarvoor bv een uitkering had, dan uitkeringsspecificatie ook toevoegen. Wij moeten het actuele inkomen van de afgelopen drie maanden kunnen bepalen.
In geval van pensioen:
 • Jaaropgave AOW en/of bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Specificatie aanvullend pensioen (wordt 1x per jaar verstrekt, tenzij er wijzigingen zijn) Let op: Met deze specificaties aanvullend pensioen word NIET de jaaropgave van de pensioenverstrekker bedoeld, maar de jaarlijkse vaststelling van het maandinkomen.
 • Wij accepteren geen bankafschriften met het pensioenbedrag i.p.v. de specificatie.

Gegevens van ondernemers & ZZP-ers
Eigen Haard vraagt Ondernemers & ZZP-ers het volgende extra, naast de verplichte inkomensverklaring:
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
 • Officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen boekjaar, opgesteld door boekhouder of accountant met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen.
 • Staat er op de inkomensverklaring geen inkomen vermeld, is het inkomen op bais van de winst/verliesrekening te hoog of kan de ondernemer geen winst/verliesrekening verstrekken? Dan toetsen we het huidige inkomen aan de hand van een prognose van de te verwachten winst, aftrekposten en belastbaar inkomen in 2017, opgesteld door boekhouder of accountant.

Aanvullende gegevens

Afhankelijk van uw situatie hebben wij nog extra informatie nodig:

U woont buiten Amsterdam of Amstelveen
 • Een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente. Dit mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Op het uittreksel staan uw burgerlijke staat, gezinssamenstelling en historische adresgegevens.
U verlaat een huurwoningU verlaat een koopwoning
 • Kopie koopovereenkomst van uw huidige woning
 • Kopie van het verkoopbewijs
U heeft een koopwoning maar deze is nog niet verkocht
 • Bewijs document van makelaar dat de woning te koop staat
 • Bij het tekenen van het huurcontract ondertekent u een door ons opgestelde clausule. Hierin staat dat de woning binnen een half jaar verkocht moet zijn, met eventueel een optie tot verlenging van een half jaar.
U heeft een medische indicatie
 • Het bewijs van medische indicatie van uw gemeente
 • Het bewijs van uw verhuiskostenvergoeding (WMO)
 • Uw wibo-indicatie
U heeft een urgentie
 • Uw urgentieverklaring van uw gemeente.
 • Aalsmeer & Uithoorn via het Vierde Huis
 • Amsterdam Dienst Wonen
 • Stadsvernieuwingsverklaring/stadsvernieuwingsbrief
 • Bevestigingsbrief van Groot naar Beter
U heeft een inkomen onder bijstandsniveau
 • Ondertekende borgverklaring. Neem hiervoor altijd contact op met uw verhuurmakelaar.
 • Als borgsteller buiten Amsterdam woont: Origineel uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA), waaruit blijkt dat borgsteller in Nederland woonachtig is
 • Inkomensgegevens van de laatste 3 maanden van degene die borg staat
U bent zwanger
 • Zwangerschapsverklaring (minimaal 16 weken)
U bent gescheiden
 • Het vonnis van de rechter na echtscheiding.
 • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.
 • Als u al 2 jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • Als uw partner nodig is om voor de woning in aanmerking te komen (huishoudgrootte en/of inkomen).

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact met ons op.

Let op: de ingangsdatum van het huurcontract blijft wel hetzelfde, ook al wordt de tekenafspraak verzet en ontvangt u daardoor pas later de sleutels.

Chat met ons