Mijn huurwoning kopen

In sommige gevallen kunt u uw huurwoning kopen. We hebben een aantal gebouwen aangewezen waarbinnen woningen gekocht kunnen worden. Huurt u een woning in een van deze gebouwen, dan informeren wij u hierover. Heeft u geen bericht ontvangen, dan behoort het kopen van uw woning niet tot de mogelijkheden.

Wij behouden ons het recht voor een woning uit de verkoop te halen. Redenen kunnen zijn: vermoedens van onderhuur, overlastklachten of een huurachterstand. Wij beoordelen de situatie.
Bij wijzigingen in ons verkoopbeleid, kunnen wij ook besluiten een heel gebouw uit de verkoop te halen.

Bekijk ons koopaanbod.
Ja. Eigen Haard huurders die hun eigen woning kopen, krijgen 10% korting op de taxatiewaarde.
 

Anti-speculatiebeding

Als huurder van Eigen Haard heeft u te maken met een anti-speculatiebeding. Dat betekent dat als u de woning binnen 12 maanden verkoopt, u de ontvangen korting en de overwaarde aan ons terug betaalt.
Woont u nu in een huurwoning van Eigen Haard en wilt u een woning van ons kopen? Dan krijgt u voorrang op andere belangstellenden. Wij geven u deze voorrang omdat de huurwoning die u achterlaat, beschikbaar komt voor een andere woningzoekende die voldoet aan de toewijzingscriteria voor deze woning.

Voorwaarden:
  • Tijdens het tekenen van de koopakte vult u een huur-opzeggingsformulier in bij de verkoopmakelaar.
  • U levert uw huidige huurwoning binnen twee maanden na overdracht van de koopwoning leeg en onbewoond op.
  • U mag geen huurachterstand hebben.

Wanneer u onze Woonladder invult, ontvangt u automatisch aanbod wat aan uw wensen voldoet.

Natuurlijk! Heeft u geen interesse in het kopen van uw woning, dan blijft u gewoon huren. Pas als u de woning verlaat, bieden we deze woning te koop aan.

De taxatiewaarde en koopsom worden vastgesteld nadat de makelaar uw woning heeft bezocht en de woning heeft beoordeeld. De koopsom is een vaste prijs, deze is kosten koper en niet onderhandelbaar.
 

Uitgangspunt

We houden  geen rekening met de staat van de binnenkant van uw woning. En ook niet met zaken die u of vorige huurders hebben aangebracht, zoals plavuizen, vloeren, parket, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, etc.
 
We leggen verantwoording af aan het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties als we woningen verkopen. In sommige gevallen vindt er een extra taxatie plaats door een onafhankelijk taxateur (dus niet de verkopend makelaar Van Overbeek Amsterdam).
 

Kwaliteitseisen

We hebben afspraken gemaakt met de gemeente welke zijn opgenomen in een convenant. Hierin is overeenstemming bereikt over het totaal aantal te verkopen sociale huurwoningen, de verdeling van deze woningen over de stad, de kwaliteitseisen, de verkoopvoorwaarden en de verkoopprocedure.

Wij moeten voldoen aan bepaalde bouwkundige eisen om een woning te mogen verkopen. Als u uw woning koopt bent u verplicht om mee te werken aan een inspectie en de uit te voeren werkzaamheden die voortkomen uit de inspectie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voordat u eigenaar wordt van de woning.
 
Chat met ons