Overlast

Er zijn kwetsbare huishoudens. Hun gedrag kan samenhangen met psychische en/of verslavingsproblemen, soms ook in combinatie met maatschappelijke en economische problemen. Zij hebben soms moeite om op een normale manier deel te nemen aan de maatschappij. Maakt u zich zorgen om een van uw buren of een gezin in uw buurt? Meld dat dan bij het meldpunt Zorg & Woonoverlast (Amsterdam) of het sociaal loket van uw gemeente.

Voordat u actie onderneemt, is het goed om bij u zelf na te gaan: waar gaat het precies over? Komt de (over)last vaak voor of een enkele keer? Een vriendelijk praatje met u buren lost vaak meer op dan een klacht bij de politie of ons. Wacht daar niet mee tot de emoties zo hoog opgelopen zijn dat u er niet meer rustig over kunt praten.

Maak goede afspraken

Het uitspreken van ergernissen leidt vaak al tot een gezamenlijke oplossing. Vervolgens is het belangrijk dat u goede afspraken maakt met elkaar. Probeer hierbij redelijk te blijven.

Komt u er zelf niet uit met een gesprek en dreigt een conflict? Dan kunt u contact opnemen met Beter Buren voor advies of bemiddeling. Bij deze stichting werken vrijwilligers, die getraind zijn in het bemiddelen van burenconflicten. Beterburen bemiddelt in Amsterdam, Amstelveen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Zaanstad en Wormerland.

Schakel de politie in bij ernstige overlast

Neem bij ernstige geluidsoverlast, vandalisme, geweld of andere strafbare feiten direct zelf contact op met de politie. Bel bij zeer ernstige gevallen 112.

Als een gesprek met uw buren niet heeft geholpen, en ook bemiddeling geen effect heeft, dan kunnen wij soms bemiddelen. Meld de overlast dan met het formulier: Melden overlast. We doen ons uiterste best om de zaak op te lossen. We voeren gesprekken, doen onderzoek en schakelen hulpverlenende instanties in als dat nodig is.

Geen anonieme klachten

Anonieme klachten over overlast nemen wij niet in behandeling. Uiteraard houden we rekening met uw privacy.

We behandelen uw melding in alle gevallen vertrouwelijk. Wij vragen u altijd wat u er zelf aan hebt gedaan om een einde te maken aan de overlast. Om u te kunnen helpen is het belangrijk dat u ons vertelt om wat voor overlast het gaat. Maar ook hoe vaak de overlast voorkomt en hoe lang het duurt.

De andere kant van het verhaal

Een medewerker van de afdeling Zorg & Overlast neemt contact op met degene over wie u klaagt om zijn of haar kant van het verhaal te horen. Leidt dat contact niet tot een vermindering van de overlast, dan bespreken we met u de acties die nodig zijn om de overlast te verhelpen.

Gezamenlijk gesprek

Soms vindt er een gezamenlijk gesprek plaats tussen u, uw buren en een Eigen Haard medewerker. Wij kiezen geen partij in dit gesprek. Aan het einde van het gesprek worden er afspraken gemaakt voor de toekomst.

Wij kunnen een juridische procedure starten tegen de overlastgever. Maar dit is alleen zinvol als er een dossier ligt, waaruit duidelijk blijkt en bewijsbaar is, dat er sprake is van voortdurende en onhoudbare overlast

Meld alle gebeurtenissen en overlast schriftelijk

Daarom is het belangrijk dat u alle gebeurtenissen en overlast schriftelijk bij ons meldt. En, als het nodig is, ook bij de politie of de buurtregisseur. Ook kunt u het Meldpunt Zorg en Woonoverlast (Amsterdam) of het Sociaal Loket van uw gemeente benaderen.

Chat met ons