Samenwonen

Als u twee jaar samenwoont kunt u medehuurderschap aanvragen voor uw partner. Zo zorgt u ervoor dat uw partner bij uw overlijden het recht heeft om in de woning te blijven wonen.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap?

Dan hoeft u geen medehuurderschap aan te vragen. Uw partner heeft vanzelf het recht om in de woning te blijven.

 • Uw partner is meerderjarig
 • Uw partner woont minimaal twee jaar in uw woning. U toont dit aan door inschrijving bij uw gemeente.
 • U voert samen met uw partner een 'duurzaam gemeenschappelijke huishouding'. Dit blijkt uit bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • Uw partner heeft geen zelfstandige woonruimte.
 • Uw partner heeft geen urgentiebewijs van de gemeente
 • Uw partner heeft geen onderhuurcontract.
 • Er is geen vermoeden dat u het huurcontract op naam van uw partner wilt laten overschrijven.

U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding als u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning woont. U deelt samen de kosten van het huishouden en zorgt voor elkaar. U onderneemt samen dingen en heeft de intentie om de rest van uw leven samen te blijven wonen. Dit moet u kunnen aantonen.
 

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage, want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Eigen Haard moedigt mantelzorg aan en verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen.
Echter is deze inwoning altijd tijdelijk van aard en leidt deze niet tot medehuurderschap. Dit houdt in dat bij overlijden van de huurder of door opzegging van de huur door de huurder de mantelzorger geen aanspraak maakt op de woning. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Eigen Haard moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Wij adviseren mantelzorgers zich daarom in te schrijven als woningzoekende.

Bent u mantelzorger of heeft u mantelzorg nodig en bent u op zoek naar een woning? In urgente gevallen kunt u voorrang krijgen op een woning. U kunt voor een urgentieverklaring contact opnemen met uw gemeente. 
 

Medehuurderschap vraagt u aan door het invullen en opsturen van het formulier aanvragen medehuurderschap door huurder en beoogd medehuurder gezamenlijk.
 • Een ingevuld formulier Aanvraag medehuurderschap
 • Papieren waaruit blijkt dat u de afgelopen twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd op het adres. Bijvoorbeeld: een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • De inkomensgegevens van de laatste drie maanden, van de partner die medehuurderschap wil
 • Woont u niet in Amsterdam? Of heeft u geheimhouding van uw persoonsgegevens? Stuur dan een Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie (niet ouder dan 1 maand) mee. Hierop staat de gezinssamenstelling, burgerlijke staat en historische adresgegevens en de naam van de kandidaat-medehuurder.
  .
Soms wel, voor maximaal een jaar. We spreken dan van proefsamenwonen. Uw eigen huurwoning moet in deze periode wel bewoond blijven.

De regels voor proefsamenwonen vindt u onder Huisbewaring
Chat met ons