Ik heb een huurachterstand

U moet uw huur voor de eerste van de maand betalen. We willen niet dat u in de problemen komt. Dus wij zijn erg actief als er een huurachterstand ontstaat. Want een beginnende schuld is de start van veel ellende. U bent zelf verantwoordelijk voor het – op tijd – betalen van uw huur. Maar komt u er niet uit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe eerder hoe beter. Wacht niet tot u in de problemen komt. We zoeken samen naar een oplossing. Bijvoorbeeld een betalingsregeling.
 
Vaak wel. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe eerder, hoe beter. Wacht niet tot u in de problemen komt! We bekijken samen wat er mogelijk is. Hoe eerder u contact met ons zoekt, hoe meer we voor u kunnen doen. Dus heeft u een betalingsachterstand? Bel (020) 6 801 801 of mail naar info@eigenhaard.nl.
Het is wel belangrijk dat u de afspraken na komt. Anders vervalt de regeling. En krijgt u alsnog te maken met ons incassobureau. U betaalt dan de extra incassokosten.
 
Vroeg Eropaf is een samenwerking van Amsterdamse corporaties, de gemeente, zorgverzekeraars, energieleveranciers en maatschappelijke organisaties. Want vaak is er bij een huurachterstand meer aan de hand.

Bij een huurachterstand nemen we eerst zelf – snel en vaak - contact met u op. Bij een achterstand van twee maanden kunnen wij onze huurders aanmelden bij Vroeg Eropaf. De maatschappelijke dienstverlening neemt contact met u op. Zij bieden u aan te helpen en bespreken met u de problemen en de mogelijkheden. Dit gaat niet alleen over het oplossen van uw huurschuld. U kunt al uw schulden en problemen bespreken. Die nemen ze allemaal mee in een schuldhulpverleningstraject. Zo krijgt u de kans op hulp. Het is geen vrijblijvend traject, u moet zich er zelf ook voor inzetten.
Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af.
Corporaties en DWI Amsterdam werken samen om mensen met een bijstandsuitkering en een huurachterstand te helpen. Om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering hun woning kwijt raken door een huurachterstand, betaalt de DWI de huur rechtstreeks aan de corporatie.

Wij willen niet dat uw betalingsachterstand oploopt en u daardoor in de problemen komt. Of dat we in een juridische procedure terecht komen. Of dat u - in het ergste geval – u uw huis kwijt raakt. Daarom zoeken we zo snel en vaak contact met u. En werken we samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Om u te helpen kunnen wij u – bij een huurachterstand van twee maanden of meer - aanmelden voor hulpverlening.

Welke gegevens delen wij
Wij kunnen de volgende gegevens delen:
• uw naam
• adres
• de hoogte van uw betalingsachterstand

Met wie delen we uw gegevens
Wij kunnen uw gegevens met de volgende instanties delen. Wij maken hierover goede afspraken:
• De gemeente Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Zaandam of Ouder Amstel
• Civic
• Combiwel
• Doras
• Dynamo
• MaDiZo
• PuurZuid
• Sezo
• CentraM

Bezwaar?
Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het ons weten.
Bel (020) 6 801 801 of mail naar info@eigenhaard.nl.

Als u uw huur niet voor de eerste van de maand betaalt zoeken we snel en vaak contact met u.

Herinnering
U krijgt eerst een herinnering. U moet de huur binnen vijf dagen alsnog betalen. Als wij uw e-mail adres hebben, krijgt u een betaalmail als herinnering.

Een telefoontje
Na de herinnering bellen wij u. We vragen u niet alleen te betalen, maar vragen ook waarom u niet heeft betaald. Soms  krijgt u een telefonische herinnering of een SMS van onze belcomputer.

Laatste herinnering
Als u – na het verstrijken van de termijn van de herinnering - nog niet heeft betaald krijg u een laatste herinnering. Hierin vermelden we de incassokosten waarmee u te maken krijgt als u niet binnen 14 dagen alsnog betaalt.

Een telefoontje
Direct na de laatste herinnering bellen wij u weer. Natuurlijk vragen wij u zo snel mogelijk alsnog te betalen. Maar we proberen ook te achterhalen waarom dit niet gebeurt. We proberen te voorkomen dat u te maken krijgt met een incassobureau.

Aanmelden DWI
Onder de naam ‘geregelde betaling’ werken wij samen met het DWI in Amsterdam. Als u een bijstandsuitkering heeft, melden wij uw huurachterstand bij het DWI.

Incassobureau
De 14 dagen na de laatste herinnering zijn inmiddels voorbij. Wij geven de betalingsachterstand door aan het incassobureau. De wettelijke rente en incassokosten worden in rekening gebracht. Het incassobureau stuurt u diverse brieven en sms’jes en belt u op. Er kan ook iemand bij u langs komen.

Buitendienst
Onze buitendienst bekijkt uw gegevens. Zij kunnen zelf bij u langskomen of u aanmelden voor ‘Vroeg erop Af’ . We willen voorkomen dat de betalingsachterstand moet worden overgedragen aan de deurwaarder.

Deurwaarder
Uiteindelijk schakelen wij een deurwaarder in. De kosten bij de deurwaarder lopen snel op. De deurwaarder geeft eerst een kans om alsnog de achterstand met de bijkomende kosten te betalen. Dit is de laatste mogelijkheid om – hoge – juridische kosten te voorkomen.

Juridische stappen
Uiteindelijk – als het echt niet anders kan – start de deurwaarder een juridisch traject. Deze vraagt bij de rechter een vonnis om het huurcontract te ontbinden en de woning te ontruimen. We houden altijd de mogelijkheid open om alsnog de huurachterstand en de bijkomende kosten te betalen. En zo te voorkomen dat u uw huis kwijt raakt. In de meeste gevallen lukt dit nog.

Chat met ons