Huurverhoging

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? Lees hier meer.

Reparatieverzoek>

Vraag en antwoord

 • Het aantal punten is per woning verschillend. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 • Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of en hoeveel de huur wordt verhoogd, hangt af van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in 2015 en de maximale huurprijs van uw woning.
   

  Hoeveel huurverhoging krijg ik?

  Jaarinkomen lager dan € 40.349
  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2015 lager dan € 40.349? Dan komt de huurverhoging op 0,5% of 1,8%, afhankelijk van de maximale huurprijs.

  Is de huidige huur van uw woning 75% of meer van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 0,5%.
   
  Voorbeeld
  De maximale  huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 650 (dit is meer dan 75% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan 40.349. Uw huurverhoging komt dan op 0,5 % (= € 3,25). Uw nieuwe huur wordt dan € 653,25.   
   
  Is de huidige huur van uw woning minder dan 75% van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,8%. 
   
  Voorbeeld
  De maximale huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 475 (dit is 70% van de maximale huurprijs). Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 40.349. Uw huurverhoging komt dan op 1,8% (= € 8,55). Uw nieuwe huur wordt dan € 483,55.

  Jaarinkomen hoger dan € 40.349
  Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2015 hoger dan € 40.349? Dan gaat uw huur met 4,3% omhoog. Stel uw maximale huurprijs is € 660. Uw huidige huur bedraagt € 510. Het jaarinkomen van uw huishouden is hoger dan € 40.349. Uw huurverhoging komt dan op 4,3% (= € 21,93). Uw nieuwe huur wordt dan € 531,93. 
   

  Uitzonderingen

  U krijgt geen huurverhoging als u woont in een:

  • Wisselwoning
  • Woning waarvoor de gemeente een sloopbesluit heeft afgegeven
  • Woning met een tijdelijke huurovereenkomst
  • Woning waarvan de huurprijs tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken

  Komt de huur door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uit, dan voeren we geen volledige huurverhoging door.

  Voorbeeld
  De maximale huurprijs is € 675. Uw huidige huur bedraagt € 659. Het jaarinkomen van uw huishouden is hoger dan € 40.349.   Uw huurverhoging komt op 4,3% (= € 28,34). Uw nieuwe huur wordt dan € 675.   

  Is uw inkomen lager dan € 40.349 en huurt u een woning net onder de sociale huurgrens (= € 710,68)? Dan voeren we een huurverhoging door tot maximaal € 712,00.

  Voorbeeld
  De maximale huurprijs is € 840. Uw huidige huur is € 710. Het jaarinkomen van uw huishouden is minder dan € 40.349. Uw huurverhoging komt op 0,5% (= 3,55). Uw nieuwe huur is dan € 712.   

  Hoe komt Eigen Haard aan mijn inkomensgegevens?

  De Belastingdienst vertelt ons of uw huishouden een lager inkomen, middeninkomen of hoger inkomen heeft. We gebruiken deze gegevens alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

 • We passen de huur elk jaar aan de inflatie aan. Daarnaast verhogen we de huur om de stijgende kosten van het beheer en onderhoud van woningen te kunnen blijven betalen. Ook moeten we verhuurderheffing aan het rijk betalen.

  Wij voeren inkomensafhankelijke huurverhoging door.

  • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat doet u zo:

   Wij beoordelen uw bezwaar. Als wij het ermee eens zijn, ontvangt u schriftelijk bericht over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan vragen we de Huurcommissie om uitspraak te doen.

   Als wij uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie en u wordt niet in uw gelijk gesteld, dan betaalt u de Huurcommissie € 25 aan leges (administratiekosten). Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie.
    

   Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2017

   Een beperkte groep huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kan mogelijk met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie en een toelichting vindt u op de website van de rijksoverheid.

  • Wij bepalen de huur op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur.

   Wettelijk maximum

   Deze hoogte is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

   De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Dit geldt niet voor de vrije sector woningen.

  • De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst meer informatie nodig heeft. Die vraagt ze dan direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.

  • U betaalt per automatische incasso of betaalmail

   U hoeft niets te doen. Wij passen het bedrag automatisch aan en zorgen dat de betaalmail het juiste bedrag vermeldt.

   U heeft een periodieke overschrijving

   Vraag uw bank om het bedrag vanaf eind juni aan te passen aan de nieuwe huurprijs.

  • U hoeft uw huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan. Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u de huurverhoging alsnog.

  • Als u in 2017 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen gegrond bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

   Huurders die in 2017 hun inkomen permanent flink zien dalen, maar wel 4,3% procent huurverhoging moeten betalen, kunnen door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

   Wanneer geldt de maatwerkregeling?
   Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2017 was uw inkomen van 2015.

   De maatwerkregeling geldt alleen als in 2017:

   • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 4,3% is
   • Het huishoudinkomen 2017 daalt tot onder € 40.349

   Daarnaast moet de vermindering van uw inkomsten 1 of meerdere van de volgende oorzaken hebben:
   • Pensionering
   • Arbeidsongeschiktheid
   • Overlijden partner/medebewoner

   Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

   U stuurt ons een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

   • Gegevens waaruit blijkt dat u met pensioen bent gegaan of arbeidsongeschikt bent geraakt of dat uw partner/medebewoner is overleden
   • Inkomensgegevens van 2017 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2017 beneden € 40.349 zakt
   • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2017 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
   • een inkomensverklaring 2016 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2017 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
   • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres

   En dan?
   We beoordelen uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 2,8%.
                                   
   Huurcommissie
   Als wij uw verzoek afwijzen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.

  • De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet als:

   • U de maximale huur al betaalt. Uw huur wordt dan niet verhoogd
   • U een woning huurt in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages
   • Uw woning binnenkort wordt gesloopt of gerenoveerd en er al een peildatum is afgegeven. De huur wordt niet verhoogd
   • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken
   • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen

  Niet gevonden wat je zoekt?

  Zie ook

  Hulp nodig?

  We helpen je graag verder

  Chat met ons