Wooncoöperatie

In een wooncoöperatie regelen bewoners samen hoe ze willen wonen, zonder inmenging van een verhuurder van buitenaf. De bewoners vormen samen een bedrijf dat bijvoorbeeld het beheer van het woonblok regelt of zelfs het complete verhuurproces organiseert.
 
De meeste wooncoöperaties willen een betere verhouding tussen de huurprijs en de woonkwaliteit. Maar er zijn ook bewonersgroepen met andere motieven. Denk bijvoorbeeld aan bewonersgroepen die zelf al hun gemeenschappelijke tuin beheerden en nu een stapje verder willen gaan in het zelfbeheer. Of senioren die samen zelfstandig willen wonen in de buurt van voorzieningen. Of huurders die zich niet kunnen vinden in de voorgenomen plannen van een woningcorporatie en zelf het heft in handen nemen.
Er zijn 3 hoofdvarianten van wooncoöperaties:
  • Een vastgoedcoöperatie: De wooncoöperatie is als collectief eigenaar van de woningen. De bewoners in de coöperatie zijn zelf volledig verantwoordelijk voor exploitatie en beheer. Ze verhuurt de woningen dus zelf aan haar leden. Deze vorm kan voor zowel sociale huur als vrije sector huur.
  • Koperscoöperatie: De leden van de wooncoöperatie zijn individueel eigenaar van hun woning. De koperscoöperatie is de constructie om de woningen aan te kopen en om gezamenlijk het beheer en onderhoud van de woningen en het gebouw te regelen.
  • Beheercoöperatie: De woningen blijven in het bezit van de woningcorporatie. De huurders in de beheercoöperatie beheren de woningen zelf.
Eigen Haard staat positief tegenover initiatieven van bewoners om meer zelfbeheer te hebben. Een wooncoöperatie zien we als een vergaande vorm van zelfbeheer met een grote verantwoordelijkheid.
Een wooncoöperatie moet wat ons betreft in staat zijn om de zorg voor betaalbaar wonen langdurig te borgen. Liefst ook met een positieve bijdrage aan de wijk. We verwachten van zo’n groep een duidelijke visie, initiatief en zelf organiserend vermogen. Wanneer een wooncoöperatie bezit van Eigen Haard wil kopen, is het belangrijk dat er een financieel haalbaar business plan wordt opgesteld door de wooncoöperatie. Ook is het belangrijk dat de wooncoöperatie draagvlak creëert bij onder andere de gemeente en andere huurders in de buurt. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen van het ministerie.
Als bewoners een serieuze groep hebben gevormd, met een duidelijk gemeenschappelijk doel, gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden. Voor Eigen Haard is het ondersteunen van een wooncoöperatie een nieuwe dienstverlening. Dit betekent dat wij nog veel te leren hebben. Daarbij trekken we graag op met de bewoners. Een proces om tot de oprichting van een wooncoöperatie te komen vraagt wat ons betreft om een open houding en investering in het samenwerken als gelijkwaardige partijen.
Wat er komt kijken bij het opzetten van een coöperatie leest u in de publicatie in 10 stappen van idee naar uitvoering. Er is ook een kennisplatform voor en door wooncoöperaties: www.cooplink.nl
U kunt ook kijken bij de Community of Practice van Platform31.
Huurders van woningcorporaties hebben het recht om de mogelijkheden te verkennen om een wooncoöperatie te starten.
In de Woningwet (BTIV 2015) zijn de rechten en plichten van zowel de huurders als de corporaties beschreven.
Er zijn ook wooncoöperaties die geen relatie hebben met een woningcorporatie. Bijvoorbeeld wanneer de initiatiefnemers zelf woningen bouwen, of wanneer de woningen in eigendom zijn van een andere partij, zoals de gemeente of een particuliere eigenaar.
 
Sommige bewoners willen meer invloed op ons beleid, of op hoe we onze werkzaamheden uitvoeren.
Bij Eigen Haard zijn verschillende, wat minder vergaande vormen van zelfbeheer en -organisatie mogelijk. Bijvoorbeeld ‘Samen Schoon’ voor het gezamenlijk beheren van de schoonmaak van het portiek, of ‘Samen Groen’ voor het gezamenlijk beheren van de gemeenschappelijke tuin. U leest hier alle mogelijkheden. Een klein initiatief kan natuurlijk altijd doorgroeien naar iets groters!
Bent u een bewonersgroep en heeft u een wooncoöperatie in voorbereiding, of wilt u een concreet voorstel met Eigen Haard bespreken? Vul dan het antwoordformulier in.
 
Chat met ons