Jongerenwoningen

Ben je tussen de 18 en 28 jaar? Met een contract speciaal bedoeld voor jongeren kom je sneller in aanmerking voor een woning. Deze woningen verhuren wij met een contract voor vijf jaar, en noemen we het vijfjarencontract.
Het vijfjarencontract heeft, anders dan een regulier huurcontract, een begin en een eind. Na vijf jaar houdt het contract op en wordt de woning weer aan een nieuwe jongere verhuurd. De jaren dat je hier woont, behoudt je wel inschrijfduur in WoningNet. Zo bouw je extra jaren op, waardoor je na die vijf jaar kunt doorstromen naar een volgende woning.
Het contract is alleen bestemd voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar oud. Studenten die een voltijds dagopleiding volgen komen in Amsterdam niet in aanmerking voor een jongerenwoning. In Amsterdam worden namelijk woningen speciaal voor studenten aangeboden. In de overige gemeenten komen studenten wel in aanmerking. Jongeren die een gezin met kind(eren) hebben komen niet in aanmerking voor een woning met jongerencontract.
Ons woningaanbod zijn kleine en betaalbare woningen met maximaal 3 kamers. De woningen liggen verspreid over ons hele werkgebied. Een deel van ons aanbod wordt specifiek verhuurd aan jongeren tot en met 22 jaar. Dit zijn  woningen die een huurprijs hebben onder de huurtoeslaggrens voor jongeren (409 euro). Een ander deel van het bezit wordt specifiek verhuurd aan jongeren van 23 tot en met 27 jaar en hebben een huurprijs van maximaal 475 euro.
We bieden deze woningen aan via WoningNet. Bij de woning staat duidelijk vermeld dat het om een woning gaat waarvoor een vijfjarencontract wordt afgesloten.
Alle woningen met een vijfjarencontract worden verhuurd via loting. Dit is handig als je nog niet voldoende inschrijfduur hebt. Iedereen die zich inschrijft voor een woning met een loting maakt zo evenveel kans.
Tot voor kort verhuurde Eigen Haard woningen met zogenaamde jongerencontracten. Vanaf heden sluiten wij geen nieuwe jongerencontracten af en verhuren wij alleen nog maar vijfjarencontracten.  De bestaande jongerencontracten zullen worden omgezet naar een vijfjarencontract. Huurders worden hierover per brief geïnformeerd. Er wordt geen nieuw contract afgesloten.
Chat met ons