Indeplaatsstelling

Ja, dat kan. Het overdragen van een bedrijfsruimte aan een nieuwe kandidaat-huurder heet een indeplaatsstelling. Hiervoor moet u toestemming bij ons aanvragen.

Indeplaatsstelling kost € 500,- exclusief btw. De vertrekkende ondernemer, die ook de aanvrager is, moet deze kosten betalen.
U en de kandidaat-huurder moeten beiden het formulier voor indeplaatsstelling invullen en ondertekenen.
 
Daarnaast moet de kandidaat-huurder een Huurovereenkomst opstellenaanleveren.

Wij controleren de volgende gegevens van de kandidaat-huurder:

•  Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
•  Kredietwaardigheid. Dit checken we bij Experian. Voor meer informatie: www.experian.nl
•  De jaarcijfers
•  Het ondernemersplan
 
Is alles in orde? Dan maken we een afspraak voor de ondertekening van het contract.

Let op: alle nog openstaande bedragen moeten nog door de zittende huurder volledig betaald zijn. Is dat niet gebeurd, dan gaat de ondertekening niet door.

Ja. Wij kunnen u helpen met het zoeken van een nieuwe kandidaat voor het voorzetten van de huurovereenkomst. dit doen wij met aanplakbiljetten, advertentie op onze website etc.

De kosten hiervoor bedragen € 600,- excl.btw. Deze kosten zijn verschuldigd ongeacht het resultaat en dienen ter dekking van te maken kosten en arbeid.
 

Chat met ons