Woonafspraken

Ergert u zich aan een buurman die het vuilnis te vroeg buiten zet, een buur die nooit eens vriendelijk groet, of aan de scooter die uw box blokkeert? Door woonafspraken te maken weet iedereen in het complex weer hoe je je hoort te gedragen. Voor alle buren is duidelijk: dit gedrag vinden we normaal en prettig, en hier houden we ons aan.

Samen overleggen

De Woonafspraken worden gezamenlijk gemaakt, door op een bijeenkomst met elkaar te overleggen wat de belangrijkste punten zijn. Is groeten belangrijk? Geen troep maken? Je vriendelijk gedragen en niet agressief? Als de woonafspraken zijn gemaakt, krijgt iedereen in het complex die afspraken nog eens thuis op papier. Wie zich nog steeds niet houdt aan de afspraken, wordt aangesproken door de beheerder.

Het werkt!

Als er woonafspraken gemaakt zijn, is het voor iedereen makkelijker om buren aan te spreken op vervelend gedrag. Ze hebben iets om op terug te vallen. Nieuwe bewoners ontvangen de woonafspraken in hun welkomstpakket. Zo weten zij meteen hoe ze zich in het complex moeten gedragen.

Doe mee!

Als uw buren zich niet houden aan de regels van fatsoen, kunt u hen daar op aanspreken. Blijf wel altijd vriendelijk, dat werkt het beste. Heeft dat geen effect, dan helpt het maken van woonafspraken. Verzamel een paar actieve buren om te helpen, en neem contact op met de medewerker Woonservice van uw wijk via het contactformulier of (020) 6 801 801.

Bijlage

Download Woonafspraken
(PDF bestand, 1,6 MB)