Wijkpartner

Kent u een organisatie in uw wijk die nog meer voor de buurt kan betekenen? Een sportclub die jongeren op het rechte pad houdt, een organisatie die ouderen uit hun isolement haalt,een club die de buurt schoonhoudt of een ondernemer die zich wil inzetten voor de wijk? Met zulke organisaties sluiten wij graag een contract af waarin we elkaar beloven samen te werkenaan het verbeteren van de wijk.

Financiële ondersteuning en advies 

Wij kunnen korting geven op de huur en eventueel financiële ondersteuning bieden. Ook kunnen we adviseren en helpen doelen te realiseren.

Het werkt!

Buurtorganisaties en ondernemingen weten beter wat er speelt in een wijk dan Eigen Haard. Zulke organisaties kennen veel bewoners, voelen aan wat de wijk het meeste nodig heeft en kunnen makkelijker vrijwilligers betrekken. Daardoor kunnen buurtorganisaties veel dingen beter, sneller en goedkoper.  Bovendien waarderen bewoners het meer als een buur zich inzet, dan als een medewerker van een ver kantoor dat doet. Door middel van het contract gaan we een gelijkwaardige relatie aan met de buurtorganisatie. Geen harde targets en boetes, maar wederzijds vertrouwen. Zodat de buurtorganisatie nog beter kan doen waar hij al goed in is.

Doe mee

Kent of bent u zo’n buurtorganisatie of sociale ondernemer in de wijk? Of bent u zelf vrijwilliger bij zo’n organisatie? Laat het ons weten. Misschien kan deze organisatie een wijkpartner worden en kunnen wij elkaar helpen om de wijk te verbeteren.

Meer weten?

Meer weten over wijkpartners? Neem contact op met uw eigen wijkbeheerder. Of met de medewerker Woonservice van uw wijk via het contactformulier of (0206 801 801.