Criteria voor ondersteuning wijkactiviteit

De activiteit

  • Draagt bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang van buurten en wijken waar wij veel bezit hebben
  • Is voor iedereen toegankelijk
  • Wordt uitgevoerd door of komt ten goede aan de doelgroepen huurders en bewoners in buurten waar wij veel bezit hebben
  • Versterkt de zelfredzaamheid van bewoners
  • Is eenmalig (of voor maximaal een jaar) en wordt niet stilzwijgend verlengd
  • Heeft geen politieke of religieuze doelstellingen*

Zet in uw aanvraag duidelijk hoe zichtbaar wordt dat wij deze activiteit ondersteunen.

* Dit geldt niet voor levensbeschouwelijke organisaties met activiteiten die doelgroepen bereiken, onafhankelijk van de levensbeschouwing, zoals het Leger des Heils.