Buurtfeest

Een buurtfeest wordt georganiseerd door en voor de buurt. De wijkbeheerder kan helpen bij het organiseren.

Ondersteuning bij activiteiten

Wij ondersteunen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en wijken waar wij actief zijn.

Buurtkamer

In een buurtkamer kan de buurt activiteiten organiseren. De ruimte wordt door ons ter beschikking gesteld.

Buurtwerkkamer

In de buurtwerkkamer ontmoeten buurtbewoners elkaar. Samen ontplooien ze hun talenten.