Privacy Klantpanel

Als u deelneemt aan ons klantpanel, is uw privacy gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, behandelen wij strikt vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt voor het betreffende onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. 
  • De gegevens die u in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (e-mailadres).
  • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken uw e-mail adres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren. 
  • De persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, gezinssituatie, etc.) die u aan ons heeft verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen en/of leden uit te nodigen voor onderzoek. Bijvoorbeeld: leden die woonachtig zijn in een bepaalde regio, of leden die thuiswonende kinderen hebben. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten. 
  • U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. 

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. 
  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. 
  • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens! Om in te loggen op uw persoonlijke pagina moet u uw eigen toegangscode en wachtwoord invoeren. 
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden. 
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.