Challenge 'Woongeluk voor iedereen'

Waarom deze challenge?

In Amsterdam werken corporaties en gemeente samen aan de uitvoering van het programma Huisvesting kwetsbare groepen. We wijzen daarom 30% van de sociale huurwoningen toe aan mensen die zonder voorrang geen woning kunnen vinden zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen en mensen met sociale en medische problemen.

Lees hier alles over het Programma Huisvesting kwetsbare groepen.

Steeds meer ouderen en andere zorgvragers, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, krijgen minder hulp dan vroeger en moeten zelfstandig wonen. Ook zien we in de stad een toename in armoede en eenzaamheid. Deze huurders zijn vaak kwetsbaar in hun woonsituatie. 

Wij streven naar woongeluk voor iedereen. Naar zoveel mogelijk betaalbare woningen, in woningen van goede kwaliteit en prettige wijken. Maar hoe zorg je daarvoor met zoveel mensen in kwetsbare omstandigheden? En hoe kun je dat het beste regelen in een nieuwbouwproject?

De vraag

We dagen u uit om een woonconcept te bedenken voor ons nieuwbouwproject Z1 dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Wat is een goede mix van doelgroepen? Wonen ze verspreid of juist bij elkaar? Wat betekenen ze voor elkaar?  
 • Welke ondersteuning is er verder nodig? Van professionals, vrijwilligers of in interactie met de buurt?
 • Welke gemeenschappelijke voorzieningen zitten er in het gebouw? Hoe regel je het beheer? En welke partijen werken er samen aan Woongeluk?
 • Hoe zorg je dat er een community ontstaat? En dat de leefomgeving schoon en veilig blijft?  Met welke partijen doe je dat? En hoe verdeel je de taken? 

Lees hier meer over project Z1.

Uw idee

Geeft op innovatieve wijze antwoord op onze vragen en voldoet verder aan de volgende voorwaarden:

 • Heldere uitleg van het kernidee  
 • Beschrijft waarom het werkt of wat de verwachtte maatschappelijke effecten zijn
 • Het is getoetst bij of ontwikkeld  samen met mensen uit de groep huurders in kwetsbare omstandigheden 
 • Hoeft geen begroting te bevatten, maar zegt wel iets over de businesscase of financiële  
 • Hoeft niet volgens een vast format te worden ingediend 
 • Richt zich op een specifieke locatie, maar is herhaalbaar en toe te passen op meerdere locaties 
 • Het winnende idee wordt samen met Eigen Haard uitgevoerd en krijgt een passend startbudget om een haalbaarheidsonderzoek of projectplan te werken

Doet u mee? 

Mail uw idee uiterlijk 21 september naar denkanders@eigenhaard.nl   

Planning

 • Inspiratiebijeenkomst Pakhuis de Zwijger over diversiteit in de wijk en Magic Mix: 4 september. Klik hier voor het programma.
 • Deadline indienen idee: 21 september
 • Pitchen top 3 tot 5 bij Eigen Haard: 2 oktober 19.00 uur
 • Pitch winnaar tijdens stakeholderdialoog: 5 oktober 

Past uw idee niet in het programma van Z1?

Bedenk dan een woonconcept voor een nieuwbouwproject van 100 tot 300 sociale huurwoningen. De komende jaren ontwikkelt Eigen Haard op diverse plekken in Amsterdam nieuwbouwprojecten. Vaak als onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Als uw idee wint zoeken we naar een project dat daarbij past.

Meer weten?

Mail naar denkanders@eigenhaard.nl of bel met Elmy Everaert via 06 46 23 09 02.

Chat met ons