Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van een complex, straat of wijk. En denkt met ons mee hoe we uw leefomgeving prettiger kunnen maken.

Belangenbehartiging

Een bewonerscommissie kan behoorlijk wat invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt. De bewoners in de commissie kunnen voorstellen doen voor verbetering aan woningen en aan de woonomgeving. En zich hard maken voor de belangen van haar bewoners bij de gemeente of het stadsdeel.

Jaarlijkse rondgang

Elk jaar, in het voorjaar, maken we met elke bewonerscommissie een rondgang door het complex. De commissie kan dan de wensen van de bewoners rondom het onderhoud en de leefbaarheid kenbaar maken. Vervolgens gaan wij aan de slag met de begroting. Wij nemen de wensen van de bewoners hierin zoveel mogelijk mee.

Najaarsoverleg

In het najaar vindt weer overleg plaats. Dan bespreken we de begroting met de commissie. Als in de buurt een belangrijke verandering plaatsvindt, zoals groot onderhoud of renovatie, overleggen we vaker met de bewonerscommissie.

Aanmelden

Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt. We zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste bewoners. Wilt u zich aanmelden voor uw bewonerscommissie of wilt u een commissie oprichten? Neem dan contact met ons op.

Overzicht bewonerscomissies

Een aantal bewonerscommissies staat op deze site. Staat uw bewonerscommissie er nog niet bij? Neem dan contact met ons op.

Handboek bewonerscommissie

Samenwerken met bewonerscommissies is belangrijk voor ons. In het 'handboek bewonerscommissie' staan alle afspraken hiervoor.