Eigen Haard fonds

Wij nodigen bewonerscommissies, bewonersgroepen en huurders van harte uit deel te nemen aan het Eigen Haard fonds 2020. Voor het elfde jaar stelt het fonds € 50.000,- beschikbaar voor ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en het uiterlijk van gebouwen van Eigen Haard en de directe omgeving, zoals (gevel)tuinen.

Ideeën worden werkelijkheid

Bewonerscommissies, bewonersgroepen of individuele bewoners dragen ideeën aan die kwaliteit en het uiterlijk van wooncomplexen of de buurt verbeteren. De beste ideeën worden uitgevoerd. Zo betrekken we bewoners nog meer bij de woning en de buurt. Bent u benieuwd naar wat het fonds doet? Bekijk het filmpje.

Waar moet een idee aan voldoen?

  • Het idee is ingediend door een Eigen Haard bewonerscommissie, een groep bewoners die zich georganiseerd hebben, zoals een tuingroep of door individuele huurders (lees de criteria)
  • Het gaat om een blijvende kwalitatieve toevoeging aan, of verfraaiing van het gebouw of de binnentuin 
  • Alle bewoners van het gebouw moeten de toevoeging kunnen zien of beleven
  • Het idee is uitvoerbaar voor een bedrag van € 50.000,- of minder
  • Het kunnen meerdere ideeën zijn die in het budget van € 50.000 passen
  • aanmelden van het idee, via dit formulier.

Eigen Haard Fonds 2020

Ook in 2020 is er weer een Eigen Haard Fonds. We starten dit jaar - vanwege het coronavirus - later dan normaal. En er is voor het eerst een publieksstemming. 

  • Ideeën indienen vanaf 15 augustus: Vanaf 15 augustus tot 1 oktober kunnen bewonerscommissies, bewonersgroepen en individuele huurders hun ideeën aanmelden via dit formulier. Bij het idee hoort een schets van het plan en een goede inschatting van het budget.  Als het idee aan de criteria voldoet zetten we het op een speciale pagina op onze website. 
  • Publieksstemming vanaf 15 oktober: Vanaf 15 oktober tot 15 november kunnen bezoekers van de site hun favoriete idee uit alle inzendingen kiezen.
  • Jurybeoordeling: Een deskundige jury, met bewoners, beoordeelt alle inzendingen. In de uiteindelijke beoordeling telt de publieksstem en de jurystem voor ieder 50 procent mee. 
  • Bekend maken winnaars: Als alles volgens plan verloopt maken we op 1 december de winnaars bekend.