Ondersteuning activiteiten in de wijk

Wij ondersteunen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en wijken waar wij actief zijn.

Eigen Haard fonds

Verbeter uw wooncomplex of uw buurt. Deelname via bewonerscommissies.

Bewonerscheque

Met de bewonerscheque kunnen bewoners zelf hun goede plannen voor de wijk verwezenlijken.