Huurdersverenigingen

Per gemeente is een lokale huurdersvereniging. Leden van de bewonerscommissies of individuele huurders kiezen de bestuurders van de vereniging. Samen vormen ze huurdersfederatie Alert. Alert overlegt met ons over zaken die ook over jou gaan, zoals de jaarlijkse huurverhoging en beleidsvoorstellen.

Meer Informatie

Wil je meer weten over de lokale huurdersverenigingen of Huurdersfedratie Alert, bezoek de website:

Huurdersverenigingen