Zoveel mogelijk mensen wonen betaalbaar

In de regio Amsterdam

Zoveel mogelijk betaalbaar wonen

Wij verhuren 55.000 woningen voor een betaalbare huur. We willen dit aantal de komende jaren uitbreiden. In 2020 is minimaal 90 procent van de woningen sociale huur. De rest verhuren we in het middensegment. Dertig procent van onze vrijkomende sociale huurwoningen heeft een huur lager dan € 478,-.

Voor mensen met lage en middeninkomens

Van onze woningen gaat 75 procent naar mensen die recht hebben op huurtoeslag. We reserveren ook woningen voor de groep die daar net boven zit. Onze middensegmentwoningen gaan naar middeninkomens die op de vrije markt in onze regio geen kans maken.

In de regio Amsterdam

Ons werkgebied is de economische motor van Nederland. Een populair gebied waar niet iedereen een woning kan kopen of huren in de vrije sector. Voor deze mensen zijn wij er.

Lees hoe wij in 2017 zo veel mogelijk mensen aan een betaalbare woning hielpen.


Chat met ons