Vraag en aanbod

Stemmen we op elkaar af

De woonwensen staan centraal

We kennen de woonwensen van huurders en woningzoekenden in onze regio. We weten wat ze willen en wat ze kunnen betalen. Ons aanbod sluit daar op aan.

Slim, passend en tijdelijk verhuren

Onze woningen passen bij het inkomen en de gezinssamenstelling van de bewoners. Niet iedereen heeft altijd een sociale huurwoning nodig. Wij helpen huurders door te stromen, zodat de sociale huurwoning weer vrij komt voor wie die nodig heeft. We verhuren woningen met jongeren- en friendscontracten. Zo kunnen meer mensen eerder betaalbaar wonen in deze regio.

Middensegmentwoningen voor doorstromers

Ongeveer tien procent van onze woningen verhuren we in het middensegment (huur tussen de € 711 en € 1000). Deze woningen zijn speciaal voor huurders met een hoger inkomen die een sociale huurwoning huren. Die zien we het liefst doorstromen naar een middensegment of een koopwoning. We willen een tevreden doorstromer én een betaalbare woning voor degene die hem nodig heeft.

Chat met ons