Prettige buurten zijn gemengde buurten

Bewoners regelen het samen

Bewoners maken de buurt, wij maken het mede mogelijk

Bewoners zijn verantwoordelijk voor hun buurt. Wij werken met hen samen aan prettige buurten, ondersteunen waar dat nodig is en motiveren ze mee te doen. Als het woongenot onder druk staat, nemen wij het initiatief en zoeken we samen met de bewoners en wijkpartners naar oplossingen.

Een gemengd aanbod in onze buurten

In buurten met veel woningen van Eigen Haard is het prettig wonen. We streven naar gemengde buurten, met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Vooral in buurten met veel sociale huurwoningen bieden we ook woningen aan in de vrije sector huur en verkopen we woningen. Zo komt er meer diversiteit in de buurt.

Chat met ons