Met elkaar voor een beter milieu

Minder energie, meer hergebruik

Naar CO2 neutraal

Het gebruik en beheer van onze woningen en bedrijfsruimten is zo energiezuinig mogelijk. We verminderen het energiegebruik van onze huidige woningen en ontwikkelen energie neutrale nieuwbouw. In 2050 zijn we CO2 neutraal.

Hergebruik van materialen

De materialen die we gebruiken zijn herbruikbaar. En alle materialen die vrijkomen bij onderhoud renovatie en sloop kunnen we weer gebruiken.

Bewoners en medewerkers doen mee

We informeren en motiveren bewoners over energiebewust wonen. We bieden ze energiezuinige producten en omarmen hun initiatieven. Zelf werken we duurzaam en hebben we een voorbeeldrol.

Lees ons Plan van aanpak: naar co2 neutraal en circulair in 2050..

Chat met ons