Investeren in bestaande en nieuwe woningen

Betaalbaar, duurzaam en toegankelijk

Betaalbare woningen van goede kwaliteit

De kwaliteit van onze woningen is goed en klopt met de huur. We vernieuwen, renoveren en investeren in kwaliteit en duurzaamheid.

Investeren in duurzaamheid

We verduurzamen onze woningen voor meer comfort, een beter milieu en lagere woonlasten voor onze bewoners.

We maken meer woningen toegankelijk

We zorgen ervoor dat meer woningen ook voor ouderen en mensen met een zorgvraag goed toegankelijk blijven.


Chat met ons