Huur en huurverhoging

Inkomen huurder en kwaliteit van de woning bepalen de huurstijging

Huur aanpassen van vrijkomende woningen

Als een woning vrijkomt, verhogen we in de meeste gevallen de huur niet. Daardoor blijven er voldoende betaalbare woningen voor nieuwe huurders en doorstromers. We verhogen de huur alleen als die veel te laag is in verhouding tot de kwaliteit van de woning.

Huur aanpassen aan kwaliteit van de woning

We verhogen de huur jaarlijks gemiddeld met inflatie plus 1 procent. Daarbij brengen we huur en kwaliteit verder in balans.

De huur als prikkel voor de doorstroming

Heeft een huurder een hoger inkomen, dan verhogen we de huur extra. We willen deze huurder prikkelen om door te stromen. Daar helpen we bij door een andere woning aan te bieden.

Chat met ons