Dit is Eigen Haard

En zo werken wij samen

Wij ... 

zorgen voor zoveel mogelijk betaalbare woningen van goede kwaliteit in prettige buurten. 

Wij zijn een maatschappelijk ondernemer

We werken met maatschappelijk kapitaal en zetten dit zorgvuldig in, voor nu en de toekomst. Bij alles wat we doen zoeken we de balans tussen sociale, milieu en financiële belangen.

Wij bouwen aan duurzame relaties

We werken duurzaam en richten ons op duurzame relaties. We kiezen partners die aansluiten bij onze visie en werken met hen samen om die te realiseren.

Wij laten ons inspireren door anderen

De samenleving vraagt om coproductie en participatie. Met onder andere huurders, huurdersorganisaties en gemeenten bepalen we onze strategie en ons beleid. We hebben een open houding naar nieuwe ontwikkelingen en benutten de kansen. Zo maken we de juiste keuzes en doen we de juiste dingen.

Wij maken duidelijke afspraken met onze belanghebbenden

We weten wat onze belanghebbenden willen en wat ze van ons verwachten. We zijn duidelijk in wat wij willen en wat we te bieden hebben. We maken duidelijke afspraken en zijn transparant.

Chat met ons