Huuraanpassing 2020 en onze visie op betaalbaarheid

We willen dat al onze huurders betaalbaar wonen. Voor nieuwe huurders betekent dit dat we kijken of hun nieuwe woning past bij hun situatie. Dit noemen we passend toewijzen. Voor bestaande huurders volgen we bij de jaarlijkse huuraanpassing onze visie op betaalbaarheid. 


Onze visie op betaalbaarheid

We willen dat alle huurders van Eigen Haard betaalbaar wonen. Dat doen we niet alleen. Betaalbaar wonen regelen we samen: de overheid, de woningcorporatie en de huurder. De overheid bepaalt de normen voor betaalbaarheid en zorgt voor een aanvulling van het inkomen, via de huurtoeslag Eigen Haard zorgt voor betaalbare huurprijzen, de huurder voor zijn huishoudboekje.

Betaalbaar wonen is bij ons:

 1. Een huur van maximaal € 619,01 voor 1- en 2 persoonshuishoudens met een laag inkomen en € 663,40 voor gezinnen met een laag inkomen. Met deze huur komen deze huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag.
 2. Een huur van € 737,14 voor huishoudens met een iets hoger inkomen (tot max. €43.574) . Dit is de zogenaamde liberatiegrens.
 3. Een huur tussen de € 737,14 en €1.032 voor huishoudens met een inkomen tussen €43.574 en €61.707. Dit zijn de middeninkomens die wij willen huisvesten.

Huuraanpassing 2020: de huidige huur en maatwerk

De huuraanpassing gaat in per 1 juli 2020. Bij het berekenen van de huuraanpassing is de huidige huurprijs het uitgangspunt:

 • Huishoudens die een lage huur betalen krijgen een hogere huurverhoging en huishoudens die een hogere huur betalen krijgen een lagere huurverhoging. 
 • Bij enkele duizenden huishoudens bevriezen of verlagen we de huur.
 • Van tenminste 13.000 huishoudens is de huur na de huuraanpassing van 2020 beter betaalbaar.

Betaalbaar wonen heeft niet alleen met de huurprijs te maken, maar ook met uw inkomen en met uw huishoudboekje. Een gezin heeft bijvoorbeeld hogere kosten dan een alleenstaande. Omdat we uw inkomen en de huishoudsamenstelling niet precies weten, hebben we een rekentool, waarmee u zelf kunt uitrekenen of u voor huurkorting in aanmerking komt. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u een verzoek voor maatwerk bij ons indienen. Bekijk hier onze maatwerkregelingen.

De gemiddelde huuraanpassing is 2,8%

De gemiddelde huuraanpassing voor huurders met een laag inkomen in de sociale huur in 2020 is een stijging met inflatie + 0,2 % (2,8%). De landelijke afspraken gaven ons ruimte voor inflatie + 1% en in de Amsterdamse prestatieafspraken is met de gemeente en huurders inflatie + 0,5% afgesproken. 

Bij ons is de huuraanpassing gemiddeld lager. Dat is een uitkomst van de onderhandelingen met onze huurdersfederatie Alert en ons maatwerk voor betere betaalbaarheid.

Hoe ziet de huuraanpassing in de sociale huur er uit?

In onderstaande afbeelding ziet u voor onze sociale huurwoningen per huishouden (samenstelling en inkomen) de huuraanpassing van 2020. 

 Jaarlijkse huuraanpassing 2020 klein

Minimaal 13.000 huishoudens wonen beter betaalbaar

 • ±±±±±±±circa 8.700 huishoudens: geen huuraanpassing of zelfs een huurverlaging
 • ±±±±±±±circa 3.800 huishoudens: een lagere huuraanpassing dan inflatie (tussen 0% en 2,6%)
 • circa 8.400 huishoudens: huuraanpassing gelijk aan inflatie (2,6%)
 • circa 24.900 huishoudens: huuraanpassing van 4,4% (inflatie + 1,8%). Deze huuraanpassing wordt in de meeste gevallen gecompenseerd door de huurtoeslag.
 • circa 4.700 huishoudens: inkomensafhankelijke huuraanpassing voor hogere inkomens van 5,9% (inflatie + 3,3%) of 6,6% (inflatie + 4%)
 • circa 4.400 huishoudens: huuraanpassing voor het middensegment van gemiddeld 2,8%

Voor al onze huurders geldt: wie door een plotselinge daling van inkomen in de problemen komt, kan bij ons terecht voor een oplossing op maat.