Samenwerking met huurders en gemeente

Via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties hebben we met de gemeente en de huurdersvereniging in Amsterdam afspraken gemaakt over de volkshuisvesting tot 2019.

We willen graag dat er voldoende goede betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. De gemeente, huurders en corporaties in Amsterdam hebben afspraken gemaakt om daar de komende jaren verder verbetering in te brengen. 

Basisafspraken

Lees meer over de basisafspraken