Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Eigen Haard.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit

De heer mr. H. de Kanter - Voorzitter / Auditcommissie

Mevrouw drs. Y. Wilders RA - Auditcommissie

Mevrouw drs. M. Dessing - S&R-commissie

De heer drs. D. Gort - Auditcommissie

De heer H. Karakus

Mevrouw drs. D. Boxman