Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Eigen Haard.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit

De heer drs. R. Zuidema - Voorzitter

De heer mr. H. de Kanter - Audit

Mevrouw drs. Y. Wilders RA - Audit

Mevrouw drs. M. Dessing - S&R

De heer drs. D. Gort - Audit