Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Eigen Haard.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit

De heer drs. R.J. Slot RC - Voorzitter/Audit

De heer drs. R. Zuidema - S&R

De heer mr. H. de Kanter - Audit

Mevrouw drs. Y. Wilders RA - Audit

Mevrouw drs. M. Dessing - S&R


Chat met ons